Zgodnie z MISJĄ Polskiej Izby Przemysłu Targowego jedną z ról Izby jest służyć jako wszechstronna platforma współpracy, integracji, aktualnej informacji oraz wiedzy, a także rozwiązywania problemów – często wspólnych dla wszystkich firm targowych. W tym celu Polska Izba Przemysłu Targowego powołała Zespoły funkcyjne składające się z zarówno z Członków Izby oraz osób funkcyjnych w firmach członkowskich, jak i przedstawicieli samej Izby.

Więcej informacji na temat składów oraz działań poszczególnych Zespołów znajdą Państwo w poniższych linkach: