Dążąc do zwiększenia efektywności działania branży wystawienniczej oraz umiejętnego adaptowania się do zmian wywoływanych przez czynniki otoczenia zewnętrznego (pandemia SARS-CoV-2, wchodzenie na rynek pracy pokolenia Z, cyfryzacja gospodarki, i in.) Rada Polskiej Izby Przemysłu Targowego powołała Zespół ds. badań interesariuszy targów.

Głównym celem Zespołu jest przeprowadzenie badań, które pozwolą zidentyfikować motywy działania oraz czynniki wpływające na podejmowanie decyzji dotyczących udziału w wydarzeniach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz zwiedzającego. Na przestrzeni ostatnich lat motywy te mogły ulec znaczącym zmianom, dlatego istotne jest, aby uaktualnić wiedzę na ten temat.

Szerszy kontekst badań przedstawia prezentacja obok opracowana przez prof. UG dr hab. Robert Bęben z Pomorskiego Instytutu Naukowego imienia Profesora Brunona Synaka.

Wyniki ww. badań będą interesujące dla wielu z każdego sektora branży targowej, zarówno dla organizatorów targów i operatorów obiektów targowych, dla organizatorów targów zagranicą, jak i firm projektujących i budujących stoiska targowe, firm spedycji targowej oraz firm oferujących inne usług na rzecz targów. Znajomość motywów i czynników leżących u podstaw podejmowania decyzji o udziale w targach zarówno przez potencjalnych wystawców, jak i zwiedzających jest informacją kluczową, niezbędną przy projektowaniu wydarzeń, projektów stoisk, czy tworzeniu innych ofert dla potencjalnych klientów.

Członkowie Zespołu

  • prof. UG dr hab. Robert Bęben, Pomorski Instytut Naukowy imienia Profesora Brunona Synaka
  • Babij Paweł, Prezes zarządu, Interservis
  • Frontczak Marcin, Prezes zarządu, Transmeble International Sp.z o.o.
  • Kobierski Tomasz, Prezes Rady PIPT, Prezes zarządu Grupy MTP
  • Kozyra Beata, Dyrektor generalna, członek zarządu PIPT
  • Mąkosa Magdalena, Członek Rady PIPT, Expo Construct Sp. z o.o.
  • Orłowski Paweł, Wiceprezes Rady PIPT, Wiceprezes MTG
  • Róg-Giacosa Małgorzata, Dyrektor Wydziału Marketingu, Targi Kielce
  • Szofer Krzysztof, Członek Rady PIPT, Wiceprezes BWS Expo Plus Sp. z o.o.

 

Zapraszamy Członków PIPT

do przyłączenia się do

Zespołu ds. badań interesariuszy targów

i aktywnego udział w tworzeniu metodologii badań, ich realizacji, analizy i wykorzystania wyników.

Mogą Państwo zgłaszać do Zespołu również swoich pracowników.

Osoby chętne do współpracy w ramach Zespołu proszę o kontakt na

b.kozyra@polfair.com.pl