Krótka historia audytu statystyk targowych

 

  ŚWIAT UFI – Zasady audytu dla targów UFI Approved Event – czerwiec 2021
1965 NIEMCY

Niemcy to największy rynek targowy w Europie.

6 wiodących niemieckich organizatorów targów postanowiło stworzyć standardy dla liczenia wystawców, zwiedzających i powierzchni wynajętej na swoich targach:

§  Duesseldorfer Messegesellschaft mbH NOWEA,

§  Messe- und Ausstellungs-GmbH Frankfurt,

§  Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG Hanover,

§  Messe- und Ausstellungs-GmbH Cologne-Deutz,

§  Offenbacher Messe GmbH

§  Spielwarenmesse eGmbH, Nuremberg.

 

Organizatorzy ci postanowili także przestrzegać ustalonych standardów – w tym celu powołali

FKM – Stowarzyszenie Dobrowolnej Kontroli Danych Statystycznych.

 

Działalność FKM koordynuje AUMA – Stowarzyszenie Niemieckiego Przemysłu Targowego. Partnerem FKM realizujacym badania audytowe dla niemieckiego rynku targowego jest Ernst & Young.

1966 NIEMCY

W Niemczech odbył pierwszy audyt statystyk targowych. Badaniu poddano 22 targi.

 

Lata sześćdziesiąte były w Niemczech latami ostrej konkurencji w branży targowej, w rezultacie czego nastąpił znaczny spadek standardów etycznych. W dokumentach założycielskich FKM napisano: ”Wielu zagranicznych i krajowych organizatorów działających w branży targowej publikuje skrajnie wysokie liczby dotyczące wystawców, zwiedzających i powierzchni wynajętej na targach. Te uchybienia doprowadzą najprawdopodobniej do zniszczenia zaufania wystawców i zwiedzających  do wszelkich danych statystycznych o targach publikowanych przez organizatorów i przyniosą odwrotny efekt dla sektora targowego – zaszkodzą jego transparentności i znacznie utrudnią potencjalnym klientom targów  – wystawcom i zwiedzającym (podmiotom gospodarczym) podejmowanie przez nich właściwych decyzji o wyborze targów.”

 

Główne cele FKM to:

– budowanie zaufania wystawców i zwiedzających do targów,

– promocja korzyści z certyfikowanych statystyk targowych,

– wspieranie decyzji klientów targowych  odnośnie wyboru targów, w których chcą uczestniczyć.

 

Wobec ostrej konkurencji w biznesie targowym FKM wciąż widzi potrzebę nieustannego promowania roli audytu i certyfikowanych statystyk targowych.

1996 POLSKA Decyzją Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego (wówczas funkcjonującej jako Polska Korporacja Targowa) na wzór niemiecki (FKM w AUMA – Niemieckim Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego) powołano Komisję Weryfikacji Danych Statystycznych złożoną z 15 ekspertów z członkowskich firm targowych) – fakt zaistniał równolegle z przyjęciem PKT do UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego z siedzibą w Paryżu. Członkostwo w UFI było zaś równoznaczne z deklaracją zgody na dobrowolną weryfikację danych statystycznych targów w Polsce organizowanych przez członków.  Przyjęta przez KWDS / PKT metodologia i terminologia dla statystyk targowych oparta była o międzynarodowe standardy.
1997 POLSKA

Począwszy od 1997 roku Raport Targi w Polsce (ukazujący się od 1994 roku) przedstawiał dane statystyczne polskiego rynku targowego uwiarygodnione badaniem KWDS.

Stopniowo też rodziła się potrzeba międzynarodowej promocji targów w Polsce za pomocą  danych statystycznych weryfikowanych według międzynarodowych standardów przez firmę audytorską posiadającą certyfikat UFI.

1997 Europa Środkowowschodnia

W tym samym czasie czterej najwięksi organizatorzy targów z Europy Środkowowschodniej: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Hungexpo (Budapeszt), Incheba Praga i Incheba Bratislava powołały do życia CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie.

 

Ten elitarny „klub” dla wiodących organizatorów targów za swój główny cel postawił sobie wypromowanie certyfikowanych danych statystycznych targów i roli audytu.

2000-2008 Polska Celem międzynarodowej promocji danych statystycznych targów w Polsce Polska Korporacja Targowa, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z marca 2000 r., zleciła audyt targów zorganizowanych w 2000 roku polskiemu oddziałowi portugalskiej firmy audytorskiej BDO. Współpraca z BDO Polska była kontynuowana do 2008 roku. W 2008 roku BDO Polska wycofało się ze współpracy, gdy UFI rozpoczęło certyfikację audytorów i ogłosiło obowiązkową współpracę audytorów z UFI na zasadzie członkostwa oraz respektowanie zasad audytu zgodnie z przepisami ustalonymi przez UFI
2008 –  nadal Polska

W trosce o wiarygodność polskich statystyk targowych PIPT w 2008 roku Polska Izba Przemysłu Targowego rozpoczęła  współpracę z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych.

CENTREX stał się już wówczas certyfikowanym audytorem UFI. Umowa z CENTREX gwarantuje publikację danych polskich targów w międzynarodowych branżowych raportach statystycznych:

– w Raporcie CENTREX (wydawca: CENTREX),

–  w raporcie Euro Fair Statistics (wydawca: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego).

Niejako „automatyczne” przekazanie potwierdzonych audytem CENTREX danych statystycznych polskich targów do UFI gwarantuje odpowiednia klauzula zawarta w  umowie PIPT –  CENTREX.

Kolejne podpisane umowy PIPT – CENTREX o współpracy:

–  na lata 2008 – 2010, na lata 2011 – 2013, na lata 2014 –2016, na lata 2017 – 2018, na lata 2019 – 2021.