Edukacja targowa – Monter expo

W odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Polska Izba Przemysłu Targowego rozpoczyna nowy projekt, który wpisuje się w „Program działania PIPT na rok 2019”. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących transport, montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Projekt został roboczo nazwany Monter Expo.

Głównym celem Projektu Monter Expo jest „stworzenie” nowego zawodu Monter Expo i umieszczenie go w rejestrze zawodów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz rozpoczęcie formalnej edukacji na poziomie techników w zakresie nowego zawodu od września 2020r.

Na posiedzeniu Rady w dniu  29 maja 2019 został powołany zespół w składzie: Lena Bretes Drożała, Krzysztof Szofer oraz Beata Kozyra, który będzie koordynował ww. Projekt.

Pierwsze spotkanie Zespołu ds. Monter Expo odbyło się dzisiaj, tj. 02 lipca. Zostały ustalone założenia projektu, główne cele oraz kolejne kroki, które w najbliższym czasie będą skonsultowane z firmami projektującymi i budującymi stoiska targowe.