ISTOTA i CECHY AUDYTU

 • Audyt danych statystycznych targów (tj. podstawowych parametrów statystycznych opisujących targi: liczby wystawców, liczby zwiedzających, wielkości powierzchni targowej wynajętej) jest badaniem prowadzonym przez niezależnego profesjonalnego audytora w celu potwierdzenia zgodności prezentowanych informacji ilościowych ze stanem faktycznym.
 • Audyt danych statystycznych targów jest podejmowany z wyboru – wiodący organizatorzy targów na świecie, w tym organizatorzy targów w Polsce zrzeszeni w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego, decydując się na poddanie statystyk targowych swoich imprez targowych audytowi, wspierają klientów targów – Wystawców i Zwiedzających – w podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru targów pod kątem realizacji ich celów marketingowych i komunikacyjnych, oferując im wiarygodne, porównywalne w skali międzynarodowej dane statystyczne targów.
 • Prawidłowa realizacja audytu wymaga od audytora odpowiedniego przygotowania, wiedzy z zakresu specyfiki targów, międzynarodowych standardów w zakresie liczenia danych statystycznych targów i definicji statystycznych, a także umiejętności niezbędnych do uzyskania danych i właściwej interpretacji tych danych. Dlatego wszystkie organizacje zajmujące się audytem statystyk targowych są członkiem UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, zaś stosowane przez nich standardy obliczeniowe i definicje statystyczne są oparte o standardy i definicje UFI. Osoby prowadzące badania audytowe w imieniu audytora są wysokiej klasy ekspertami w branży targów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje.
 • Nie jest intencją audytora szukanie nieprawidłowości (jak ma to miejsce w wypadku „kontroli”), lecz poszukiwanie zgodności i jej potwierdzanie. Współpracując z organizatorem targów audytor chce wykazać, że wyliczone przez niego dane statystyczne targów spełniają warunki standardów obliczeniowych i definicji
 • Rolą i zadaniem audytora, oprócz realizacji badań audytowych, jest również wskazanie możliwości doskonalenia procesów gromadzenia i przetwarzania danych statystycznych targów przez ich organizatorów.
 • Audyt danych statystycznych targów nie jest działaniem jednorazowym, lecz cyklicznym, realizowanym w zaplanowanych odstępach czasu. Dzięki cyklicznemu badaniu organizator targów dysponuje systematycznie rozbudowywanym zborem danych statystycznych swoich targów, który może regularnie wykorzystywać w celach promocyjnych i marketingowych.
 • Audyt danych statystycznych targów umożliwia organizatorom tych targów prezentację danych w krajowych i międzynarodowych branżowych raportach statystycznych. Statystyki targów w Polsce są regularnie publikowane:
   • w Raporcie PIPT Targi w Polsce (wydawca: Polska Izba Przemysłu Targowego)
   • w Raporcie CENTREX (wydawca: CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych – realizujący audyt dla organizatorów targów zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Targowego),
   •  w raporcie Euro Fair Statistics (wydawca: UFI – Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego).