Osoby posiadające tytuł Członka Honorowego PIPT

Andrzej Bobiński

 • Pan Andrzej Bobiński, z wykształcenia inżynier mechanik, absolwent Politechniki Poznańskiej, od 1971 r. zawodowo związany był przede wszystkim z branżą motoryzacyjną. W tej dziedzinie ma osobisty wkład w rozwój gospodarki regionu Wielkopolski i miasta Poznania. Jako dyrektor Fabryki Samochodów Rolniczych „POLMO”, Pan Andrzej Bobiński w latach 70-tych m.in. przyczynił się do uruchomienia w 1972 roku, w podpoznańskim Antoninku, produkcji pierwszego samochodu polskiego przeznaczonego na potrzeby rolnictwa, słynnego „Tarpana”.
 • Doświadczenie zdobyte w branży motoryzacyjnej Pan Andrzej przełożył na sukcesy własnej firmy, TRANSMEBLE INTERNATIONAL Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej z siedzibą w Poznaniu (Członka Założyciela PIPT), wiodącej polskiej firmy w zakresie specjalistycznej obsługi spedycyjnej wystawców, prężnie działającej i fachowo zarządzanej, która przyczyniła się do poprawy jakości tego typu usług w Polsce i postrzegania polskiego rynku targowego przez klientów polskich i zagranicznych. Wielkim osiągnięciem zawodowym Pana Bobińskiego jest stworzenie bazy technicznej dla sprzętu przeładunkowego w Poznaniu. Liczni klienci targowi firmy doceniają wysokie kwalifikacje pracowników biura i operatorów wózków widłowych oraz wysokiej klasy sprzęt przeładunkowy wykorzystywany do pracy spedycyjnej.
 • Pan Andrzej Bobiński przez całe życie z powodzeniem łączy pracę zawodową z działalnością na niwie społecznej. Jest zasłużonym działaczem, obecnie Honorowym Prezesem Automobilklubu Wielkopolska w Poznaniu – prężnie działającego od 1923 roku klubu miłośników motoryzacji, zrzeszającego dziś kilka tysięcy członków. Z inicjatywy Pana Andrzeja Bobińskiego w 1977 roku zbudowany został Tor Poznań, pierwszy w tej części Europy tor samochodowy. Pan Andrzej był także pomysłodawcą powstania dworca PKS w Poznaniu, który do 2013 roku służył mieszkańcom Poznania.
 • Pan Andrzej Bobiński jest jednym z założycieli Polskiego Towarzystwa Logistycznego, z inicjatywy którego w latach 90-tych rozpoczęła działalność edukacyjną Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Jako znawca zagadnień transportu, logistyki i spedycji, współpracował z wieloma ekspertami i  naukowcami z uczelni wyższych w Polsce i za granicą  (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, VSB – Techniczny Uniwersytet Ostrava, Hochschule Neuss fűr Internationale Wirtschaft).
 • Pan Andrzej Bobiński przez wiele lat zaangażowany był również w działalność wydawniczą, zasiadając w Radzie Programowej czasopisma branżowego Logistyka.
 • Od 1995 roku Pan Bobiński jest współzałożycielem i członkiem, a także pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, tworzonego przez przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, polityki i mediów, w celu działania na rzecz tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości.
 • Bardzo ważną część działalności społecznej Pan Andrzej Bobiński poświęcił targom w Polsce. Jako Członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego dał się poznać jako osoba niezwykle zaangażowana w sprawy rodzimej branży targowej i samej Izby. Inspirował do działań na rzecz poprawy jakości usług targowych świadczonych przez polskie firmy oraz do wdrażania dobrych obyczajów, uczciwości i etyki w biznesie. Jako wiodący w Polsce dostawca usług transportu i spedycji targowej, jednocześnie zawsze troszczył się o wysoki poziom usług, czego wyraz zawsze dawał angażując się w dyskusje i działania wynikające z potrzeb rozwiązywania problemów, z jakimi boryka się przemysł targowy w Polsce.
 • Pan Andrzej Bobiński ma także doświadczenie w pracy organów  PIPT, był bowiem wieloletnim członkiem i wiceprzewodniczącym Komisji Rewizyjnej PIPT oraz Komisji Rozjemczej PIPT.
 • Za zasługi na niwie działalności społecznej Pan Andrzej Bobiński otrzymał liczne wyróżnienia i odznaki, a wśród nich, w 2013 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w uznaniu zasług dla polskiej gospodarki i branży targowej, na 20-lecie Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Manfred Busche (Niemcy)

 • Pan Manfred Busche jest absolwentem Philipps-Universität Marburg oraz Freie Universität Berlin. Posiada doktorat z ekonomii i nauk społecznych (1962). W latach 1962-1965 pracował jako wykładowca w Instytucie Goethego w Kairze oraz jako zastępca dyrektora Niemieckiego Instytutu Kultury w Kairze.
 • W latach 1965 – 1999 Pan Manfred Busche zawodowo wiązany był z niemiecką branżą targową, w szczególności z targami w Berlinie i zajmował różne stanowiska kierownicze. Do 1970 r. był pełnomocnikiem Ausstellungsdienst Berlin (ADB), następnie do 1987 r. dyrektorem zarządzającym Ausstellungs-, Messe-, Kongress-GmbH (AMK Berlin). w latach 1987-1999 był prezesem zarządu AMK Berlin, która w 1992 r. przemianowana została na Messe Berlin GmbH. W 1966 roku Pan Manfred Busche zainicjował pierwszą Międzynarodową Giełdę Turystyczną (ITB) w Berlinie.
 • W latach 1998 – 2001 Pan Manfred Busche pełnił funkcję prezydenta UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Później otrzymał tytuł Honorowego Prezydenta UFI.
 • W 2000 r. Pan Manfred Busche był gościem honorowym Walnego Zgromadzenia Polskiej Korporacji Targowej, której Polska Izba Przemysłu Targowego jest sukcesorem. Zaś w czerwcu 2002 r. był uczestnikiem i prelegentem  konferencji „Targi stymulatorem przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miast” organizowanej przez PKT  oraz Stowarzyszenie im. E. Kwiatkowskiego.
 • Przez wiele lat Pan Manfred Busche był wieloletnim wykładowcą europejskich uczelni, w tym Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Podyplomowego Studium Komunikacji i Promocji w Biznesie, organizowanego we współpracy z Polską Korporacją Targową.
 • Pan Manfred Busche zmarł w 25 grudnia 2022 r. Cześć jego pamięci!

dr Andrzej Byrt

 • Pan Andrzej Byrt jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Uniwerytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ówczesnej Akademii Ekonomicznej).
 • Przez wiele lat Pan Andrzej Byrt był pracownikiem, dyrektorem naczelnym oraz prezesem zarządu (w latach 1982-1987 i 2009 – 2014) Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wdrożył wówczas szeroki program inwestycyjny oraz poszerzył zakres imprez handlowych MTP w kraju i za granicami polski, zwiększając udział MTP w rynku targowym Polski, ich obroty i zyskowność.
 • W latach 2010 – 2014 Pan Andrzej Byrt pełnił funkcję członka, a następnie (od 2010)  prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. W tym okresie dzięki swoim kontaktom z przedstawicielami władz samorządowych i państwowych wielokrotnie wspierał PIPT umożliwiając jej dotarcie z problemami branżowymi do decydentów w wielu dziedzinach gospodarczych.
 • Pan Andrzej Byrt jest byłym dyplomatą. Jako przedstawiciel dyplomatyczny naszego kraju za granicą był attaché handlowy w Ambasadzie PRL w Brukseli (1987-1990), później awansował na radcę handlowego – szefa Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Brukseli. Dwukrotnie został mianowany na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Federalnej Niemiec (1995–2001 i 2002–2006).
 • W 2001 roku był doradcą prezydenta RP do spraw niemieckich i gospodarczych, później powołany został na podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP – był odpowiedzialny m.in. za stosunki dwustronne RP z państwami Unii Europejskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu oraz za sprawy gospodarcze, kulturalne i dyplomację publiczną Polski za całym świecie. W latach 2014 – 2016 Pan Andrzej Byrt był ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Francuskiej i Księstwie Monako.
 • Pan Andrzej Byrt jest członkiem Komitetu Ekonomicznego PAN, członkiem kolegiów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz wielu ciał społecznych. Od lat jest również wykładowcą międzynarodowych stosunków gospodarczych, sztuki dyplomacji, międzynarodowych negocjacji gospodarczych i protokołu dyplomatycznego.
 • Za swoje dotychczasowe zasługi Pan Andrzej Byrt został odznaczony Krzyżem Oficerskim (1997) i Komandorskim (2011) Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wielkim z Gwiazdą i Szarfą Orderu Zasługi RFN (2001), Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Republiki Estonii (2002), Krzyżem Zasługi Nadrenii Palatynatu (1997) i szeregiem odznaczeń branżowych i wyróżnień społecznych.
 • Pan Andrzej Byrt jest także uhonorowany licznymi tytułami , w tym min. in. tytułem Doctora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kazimierz Galicki

 • Pan Kazimierz Galicki był założycielem i wieloletnim prezesem Targów Bydgoskich SAWO organizujących branżowe imprezy targowe o zasięgu ogólnopolskim w Bydgoszczy, Poznaniu, Tucholi. Firma była organizatorem Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa Pracy i Ratownictwa SAWO (1989 – 2003) oraz Międzynarodowych Targów Gospodarki Leśnej EKO-LAS (1994 – 2008),  największych w swoich branżach imprez targowych w Polsce.
 • Targi Bydgoskie SAWO były współzałożycielem Polskiej Korporacji Targowej i Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
 • Pan Kazimierz Galicki pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PIPT w latach 2007 – 2009.

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka

 • Pani Małgorzata Legiędź – Gałuszka jest absolwentką studiów socjologicznych na wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest doktorem socjologii.
 • W latach 1992 – 2003 związana była z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi. Była rzeczniczką prasową MTŁ, następnie kierownikiem działu marketingu i członkiem zarządu MTŁ. Od 1995 do 2003 pełniła funkcję Dyrektor Generalnej i Prezes Zarządu MTŁ. Pod jej zarządem MTŁ osiągnęły znaczący sukces przekładający się na wysokie miejsce w rankingach branży targowej.
 • W latach 1996 – 2000 Pani Małgorzata Legiędź – Gałuszka działała społecznie w Polskiej Korporacji Targowej jako członek korporacyjnej Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych, która zapoczątkowała profesjonalny audyt statystyk targowych organizatorów targów w Polsce.
 • W latach 2001 -2006 była członkiem Zarządu PKT aż do likwidacji PKT (członek zespołu likwidacyjnego) z powodu powołania Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
 • W latach 2007-2010 Pani Małgorzata Legiędź – Gałuszka była członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
 • Została odznaczona medalami branżowymi, w 2013 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Po zakończeniu aktywności zawodowej w branży targów Pani Małgorzata Legiędź – Gałuszka ponownie związała się zawodowo ze szkolnictwem wyższym. W 2003 r. powróciła do pracy naukowo – dydaktycznej w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Zajmowała się zwłaszcza problematyką mediów, komunikacji społecznej, reklamy i public relations. Ponadto m.in. kierowała Zakładem Stosunków Międzynarodowych, Działem Rozwoju i Promocji, Biurem Karier oraz  Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego.
 • Jej wkład pracy w przemiany merytoryczne i organizacyjne Uczelni oraz znakomite relacje z pracownikami i  studentami wpłynęły na wybór w 2011 r. na funkcję Prorektora ds. Rozwoju, a następnie na funkcję  Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na kadencję 2015-2019.

dr hab. Marcin Gębarowski

 • Pan Marcin Gębarowski jest profesorem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych. W latach 2001-2017 był pracownikiem Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od 2017 r. jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Procesowego na Wydziale Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Prof. Marcin Gębarowski od wielu lat współpracuje z targami i Polską Izbą Przemysłu Targowego. Jest autorem rozpraw doktorskich i habilitacyjnych poświęconych targom, autorem i współautorem 2 książek i ponad 100 publikacji o targach. Na łamach czasopism uczelnianych, w mediach i na forum konferencji propaguje ideę współczesnych targów. Inspiruje studentów do aktywności w dziedzinie targów. Z sukcesem poprowadził swoich studentów do udziału w konkursach Polskiej izby Przemysłu Targowego: „Wizja Targów 2020” i „Targi 4.0.”.
 • Pan Marcin Gębarowski jest od lat uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji poświęconych targom, w tym  konferencji naukowych PIPT i Zimowych Zjazdów PIPT oraz członek Kapituły Konkursu PIPT „Ekspozycja Roku”.
 • Pan Marcin Gębarowski jest wielkim pasjonatem targów.

arch. Ryszard Grajewski

 • Arch. Ryszard Grajewski był wybitnym polskim projektantem architektury wystawienniczej. Był absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz i Wystawiennictwa poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych (1958). Architekturą wystawienniczą zajmował się od 1955 roku.
 • Arch. Ryszard Grajewski  był autorem licznych projektów architektury wystawienniczej w kraju i za granicą. W swoim dorobku miał projekty zrealizowane na targach w Europie, Azji, Afryce i Australii.
 • Arch. Ryszard Grajewski był Głównym Projektantem Polskiej Wystawy Gospodarczej w 1980 r. w Dusseldorfie oraz Głównym Architektem Polskiego Pawilonu na Światowej Wystawie EXPO w 1998 r. w Lizbonie.
 • Pan Ryszard Grajewski współpracował również z Polską Izbą Przemysłu Targowego. Był członkiem Jury Konkursu „Lider Usług Targowych”.
 • Pan Ryszard Grajewski zmarł w 16 lutego 2021 r. Cześć jego pamięci!

prof. zw. Witold Gyurkovich

 • Pan Witold Gyurkovich kształcił się na wyższych uczelniach plastycznych we Wrocławiu i Poznaniu, gdzie następnie pracował, jako nauczyciel akademicki.
 • Prof. zw. arch. Witold Gyurkovich był wieloletnim  kierownikiem Pracowni Projektowania Wystaw na Wydziale Architektury i Wzornictwa poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz rektor ASP.
 • Jako architekt Pan Witold Gyurkovich jest autorem licznych projektów architektury targowej, architektury wnętrz oraz wzorów mebli i form wikliniarskich eksponowanych na wystawach w Polsce i za granicą.
 • Pan Witold Gyurkovich zmarł w 30 sierpnia 2023 r. Cześć jego pamięci!

Wojciech Hellwing

 • Pan Wojciech Hellwing związany jest z branżą targową od 1965 r. Od 1979 r. był Dyrektorem Krajowego Ośrodka Rzemiosł Artystycznych, gdzie utworzył Wydział Organizacji Wystaw (m.in. zorganizował zabudowę pawilonu nr 2 z własnego sprzętu, a także objazdową Wystawę Rzemiosł Artystycznych w 12 miastach ówczesnej RFN.
 • W 1993 r. Pan Wojciech Hellwing był jednym z założycieli Polskiej Korporacji Targowej i jednym z czterech jej wiceprezesów pierwszego Zarządu. Ze względu na stan zdrowia, po trzech latach musiał z tej funkcji zrezygnować.
 • Pan Wojciech Hellwing  był Dyrektorem firmy KORA i OW, do momentu jej likwidacji w 1997 r. Następnie rozpoczął działalność samodzielną jako HELLWING-EXPO.

Zygmunt Kosmala

 • Pan Zygmunt Kosmala jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1973).
 • Był zawodowo związany z branżą targową ponad 30 lat (1987 – 2019). Jako jeden ze wspólników firmy Inter- Service sp. z o.o. m.in. organizował i przygotowywał na terenie MTP wystawę budowlaną, która po dwóch edycjach przekształciła się w targi BUDMA. Podobnie w przypadku targów SECUREX. Działał  przy organizacji 1. targów INFOSYSTEM we Wrocławiu, 1. targów odzieżowych w Łodzi, 1. POLAGRY w Poznaniu, innych. W 1997 roku założył i przez 23 lata prowadził firmę MAD-EXPO zajmującą się projektowaniem i budową stoisk targowych.
 • Jako wspólnik firmy Inter-Service Pan Zygmunt Kosmala  współuczestniczył w powołaniu do życia (w 1993) Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych (później działającej pod nazwą Polska Korporacja Targowa). Jako MAD – EXPO był członkiem założycielem Polskiej Izby Przemysłu Targowego (w 2006), w której działał społecznie – jako Członek i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (2015-2019).
 • Pan Zygmunt Kosmala aktywnie pracował i pełnił funkcję przewodniczącego sekcji branżowej firm budujących stoiska targowe. Za zasługi dla rozwoju polskiego przemysłu targowego w 2013 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

Mieczysław Kowalikowski

 • Pan Mieczysław Kowalikowski był polskim ekonomistą i menadżerem żeglugowym, byłym żołnierzem Armii Krajowej (1942-1945).
 • Pan Mieczysław Kowalikowski ukończył Wyższą Szkołę Handlu Morskiego w Sopocie (1950). Następnie pracował i pełnił funkcje kierownicze w następujących instytucjach: Morskiej Agencji w Gdyni (1951-1954), Zarządzie Portu w Gdańsku (1954-1958), przedstawicielstwie Polskiej Żeglugi Morskiej w Bejrucie (1959-1963), Zjednoczeniu Portów Morskich w Gdyni (1966-1971), Polskich Liniach Oceanicznych (1964-1966, 1971-1976, 1981-1986) – w tym na stanowisku dyrektora naczelnego PLO (1983-1986) , Gdynia America Shipping Lines London Ltd. w Londynie (1976-1981), GAL w Londynie (1986-1988).
 • W latach 90-tych Pan Mieczysław Kowalikowski związany był zawodowo z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi.
 • Od 1996 roku Pan Mieczysław Kowalikowski jako przedstawiciel Międzynarodowych Targów Gdańskich w  Polskiej Korporacji Targowej działał jako członek i wiceprzewodniczący (1996-2000) Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych. Jego entuzjazm i ogromne zaangażowanie w pracę Komisji przyczyniły się do wdrożenia w kolejnych latach zewnętrznego, profesjonalnego audytu statystyk targowych.
 • Pan Mieczysław Kowalikowski był odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • Pan Mieczysław Kowalikowski zmarł 06 czerwca 2011 r. – cześć Jego pamięci!

Włodzimierz Kubiak

 • Pan Włodzimierz Kubiak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w poznaniu (ówczesnej WSE). Były członek Zarządu Krajowego Związku Spółdzielczości Studenckiej w Warszawie. Od 1988 roku piastował funkcję Głównego Specjalisty w Biurze Organizacji Targów i Wystaw Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Warszawie. W latach 1989-2004 był dyrektorem Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Botir wykonawcy ekspozycji i stoisk targowych w kraju i zagranicą.
 • Pan Włodzimierz Kubiak był wieloletnim członkiem Polskiej Korporacji Targowej (BOTIR), aktywnym działaczem polskiego środowiska targowego, wieloletnim członkiem Sądu Honorowego PKT. Wielokrotnie przewodniczył walnym zgromadzeniom PKT.

Maciej Kysiak

 • Prof. zw. dr. hab. inż. Maciej Kysiak był wybitnym polskim architektem, znawcą i twórcą architektury wystawienniczej i przemysłowej. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej (1965). Następnie pozostał na uczelni jako pracownik naukowy, a w 1975 obronił pracę doktorską.
 • Od polowy lat 70-tych do 2010 roku prof. Maciej Kysiak zajmował się architekturą wystawienniczą. W latach 1979-1984 był starszym projektantem w Przedsiębiorstwie Wystaw i Targów Zagranicznych POLEXPO. Następnie rozpoczął samodzielną działalność projektową. Wielokrotnie pełnił funkcję projektanta na targach w różnych  ośrodkach targowych w Polsce,  m.in. od 1982 do 2002 w Międzynarodowych Targach Morskich BALTEXPO w Gdańsku, od 1991 do 1998 na Międzynarodowych Targach Komputer Expo, ponadto jako projektant obsługiwał wiele imprez handlowych. Prof. Maciej Kysiak był Głównym Architektem Sekcji Polskiej EXPO 2010  w Szanghaju.
 • Prof. Maciej Kysiak miał w swoim dorobku kilkaset projektów architektury targowej, w tym ok. 300 autorskich ekspozycji i 30 pawilonów narodowych. Jest autorem m.in. książki „Architektura pawilonów wystawowych – funkcja, forma, konstrukcja” i licznych artykułów z dziedziny architektury targowej. Współpracował z wieloma firmami budującymi stoiska targowe, członkami PIPT.
 • Równocześnie prof. Maciej Kysiak kontynuował pracę jako wykładowca na Politechnice Warszawskiej. Ponadto od 1996 do 2002 był prodziekanem, w latach 2002-2008 dziekanem Wydziału Architektury, a następnie kierownikiem Pracowni Architektury Wystaw i Targów.
 • Prof. Maciej Kysiak był także członkiem Jury Konkursu „Lider Usług Targowych” organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Targowego.
 • Prof. Maciej Kysiak od 1965 roku był Członkiem Komitetu Architektury Polskiej Akademii Nauk. Za zasługi otrzymał indywidualna nagrodę Ministra Edukacji oraz był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
 • Prof. zw. dr. hab. inż. Maciej Kysiak zmarł 04 lutego 2011 r. Cześć jego pamięci!

Stanisław Laskowski

 • Pan Stanisław Laskowski był postacią wybitną w historii polskiego przemysłu targowego, z bogatym dorobkiem zawodowym i akademickim.
 • Ukończył studia na kierunku Handel Zagraniczny na Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu w 1955 roku, co stanowiło fundament dla jego późniejszej kariery zawodowej. Swe pierwsze kroki zawodowe stawiał w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. W instytucji tej zajął się problematyka targową, reprezentując polskich wystawców targowych na targach zagranicznych, jak również pomagając polskim firmom w zakresie wystawiennictwa na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 • Jego kariera profesjonalna była nierozerwalnie związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, gdzie pełnił wiele kluczowych funkcji, w tym od 1990 r. Prezesa Zarządu, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do swojej śmierci 12 grudnia 1996 roku, kiedy to niespodziewanie odszedł w wieku zaledwie 63 lat. Pan Laskowski odegrał znaczącą rolę w promowaniu polskiego przemysłu targowego na arenie międzynarodowej, będąc pionierem w organizacji międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych targom i wystawom gospodarczym. Jego wkład w rozwój i modernizację targów w Polsce, w tym przekształcenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w spółkę prawa handlowego, był nieoceniony.
 • Stanisław Laskowski był także założycielem i pierwszym Prezesem Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych, co przyczyniło się do konsolidacji branży targowej w Polsce. Jego działalność miała ogromny wpływ na rozwój polskiego przemysłu targowego, a jego zasługi dla Polskiej Izby Przemysłu Targowego są niezaprzeczalne.
 • Do osobistych osiągnięć Prezesa Laskowskiego zaliczyć należy powstanie tak znaczących imprez targowych w kalendarzu targowym MTP, jak POLAGRA, POLEKO, TOUR SALON, które startowały jako ważne imprezy w kalendarzu targowym pod koniec lat 80-tych, już w nowej polskiej rzeczywistości ekonomicznej.

Kazimierz Marcinkowski

 • Pan Kazimierz Marcinkowski był wieloletnim redaktorem naczelnym Gazety Targowej. Poprzez pracę społeczną przez wiele lat był mocno związany był z Polską Korporacją Targową, od jej powstania. Był Przewodniczącym Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych, która dała początek profesjonalnemu audytowi targów w Polsce.
 • Jako zawodowy dziennikarz i redaktor Pan Kazimierz Marcinkowski znakomicie spełniał rolę rzecznika prasowego PKT , chociaż oficjalnie takiej funkcji nie piastował. Znane są Jego zasługi dla kultury mediacyjnej w nowym środowisku targowym.
 • Prywatnie Pan Kazimierz Marcinkowski jest nie tylko pasjonatem targów ale i wielkim miłośnikiem wina i kultury francuskiej.

Karoly Nagy (Węgry)

 • Pan Károly Nagy jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie. Zawodowo najpierw związany był z międzynarodowym handlem w branży elektronicznej na Węgrzech, następnie pracował w administracji publicznej i zajmował się promocją eksportu.
 • Wybitny międzynarodowy ekspert targowy, konsultant, trener i wykładowca w zakresie komunikacji i marketingu (w tym m. targowego) oraz rozwoju małych i średnich firm w Europie Centralnej.
 • W latach 1987-1999 Pan Károly Nagy zawodowo związany był z największym organizatorem targów na Węgrzech, Hungexpo (Budapeszt). Odpowiadał za strategie komunikacyjną i marketingową firmy, planowanie i wdrażanie nowych produktów i usług dla wystawców i zwiedzających, w tym systemów rejestracji zwiedzających.
 • Pan Károly Nagy był inicjatorem, założycielem i wieloletnim sekretarzem generalny AHEFO – Stowarzyszenia Węgierskich Organizatorów Targów i Wystaw. Był również inicjatorem powołania oraz wieloletnim Dyrektorem Zarządzającym CENTREX – Międzynarodowego Związku Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie, zrzeszającego największych organizatorów targów z Europy Środkowowschodniej. Obecnie jest Doradcą CENTREX  w zakresie audytu statystyk targowych.
 • Pan Károly Nagy jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie targowych standardów statystycznych (w CENTREX, w UFI). Z ramienia CENTREX działał w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, jako aktywny członek Komitetów: Marketingowego, Statystyk Targowych i Edukacyjnego.
 • Pan Károly Nagy jest współautorem międzynarodowych standardów w dziedzinie audytu danych statystycznych targów.
 • W 2008 roku we współpracy z Polską Izbą Przemysłu Targowego, Pan Károly Nagy wdrażał w Polsce profesjonalny audyt statystyk targów. Od 2008 do chwili obecnej we współpracy z PIPT realizuje audyt targów organizowanych przez Członków PIPT i doskonali standardy i definicje statystyczne w tym zakresie.
 • Pan Károly Nagy jest wielkim pasjonatem i miłośnikiem Polski – jej historii, kultury i kuchni. Był kilkadziesiąt razy w Polsce, nie tylko z racji pracy zawodowej ale i prywatnie. Uwielbia podróżować po Polsce i spotykać Polaków.

arch. Tadeusz Piątek

 • wybitny projektant architektury wystawienniczej;
 • absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej;
 • zajmujący się wystawiennictwem od końca lat pięćdziesiątych;
 • autor licznych projektów architektury targowej na targach w kraju i za granicą;
 • Pan Tadeusz Piątek zmarł 4 marca 2019 roku – cześć Jego pamięci!

Jacek Serkuczewski

 • Pan Jacek Serkuczewski związany jest z wystawiennictwem od 1988 r. Do 2009 r. był wiceprezesem Międzynarodowego Centrum Targowego, które było organizatorem targów Złoto, Srebro, Czas w Warszawie oraz wiceprezesem Pracowni Sztuk Plastycznych. W latach 1996 – 2000 działał aktywnie w Polskiej Korporacji Targowej jako członek Komisji Weryfikacji Danych Statystycznych, która zapoczątkowała profesjonalny audyt statystyk targowych członków Polskiej Korporacji Targowej.
 • W latach 2001 – 2006 Pan Jacek Serkuczewski był w składzie Zarządu Polskiej Korporacji Targowej. W latach 2007-2010 był członkiem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Agnieszka Strzelczyk - Walczak

 • Pani Agnieszka Strzelczyk – Walczak to przedsiębiorczyni działająca w branży targowej od ponad 20 lat. Założycielka, współwłaścicielka i prezes zarządu firmy A.S. Messe Consulting sp. z o.o. z Warszawy, działającej od 2004 roku do 2022 roku, a także członek Polskiej Korporacji Targowej oraz Członek – Założyciel w 2006 roku i wieloletni Członek (do 2022 roku) Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
 • A.S. Messe Consulting  jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce jednej z wiodących na świecie niemieckich firm targowych – Messe Düsseldorf GmbH, z siedzibą w Düsseldorfie.
 • Promotorka targów branżowych jako skutecznego narzędzia marketingu i komunikacji biznesowej. Popularyzując wiedzę na temat marketingu wystawienniczego, edukowała polskich przedsiębiorców w zakresie roli jaką targi pełnią w promocji polskiej marki i polskich produktów na targach za granicą, a więc przyczyniła się do internacjonalizacji wielu polskich firm i rozwoju polskiego eksportu. Głównymi branżami, rozwój których wspierała były branże: medyczna i sprzętu medycznego, bezpieczeństwo i higiena pracy, górnicza, przetwórstwo tworzyw sztucznych, budowa łodzi i jachtów, branża poligraficzna i branża metalurgiczna. Pani Agnieszka nawiązała kontakty handlowe z setkami polskich firm oraz wspierała je organizując kompleksowo ich udział w targach za granicą, głównie w Niemczech, w Duesseldorfie, ale także na rynkach wschodnich – w Chinach, Tajlandii i Singapurze, na które spółka Messe Dusseldorf rozszerzyła działania. Z dumą obserwowaliśmy sukcesy firmy A.S. Messe Consulting i dynamiczny jej rozwój pod kierownictwem Pani Agnieszki, jak również sukcesy związane z prowadzeniem przez Nią przedstawicielstwa targów Messe Duesseldorf w Polsce.
 •  Pani Agnieszka Strzelczyk-Walczak była aktywnym członkiem samorządowej społeczności branży targowej i angażowała się w struktury Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jak i jej poprzedniczki – Polskiej Korporacji Targowej. W latach 2005-2007 była członkiem Sądu Honorowego Polskiej Korporacji Targowej. W Polskiej Izbie Przemysłu Targowego PIPT, z ramienia spółki A.S. Messe Consulting, od III 2007 r. do VI 2015 roku Pani Agnieszka działała w Komisji Rewizyjnej, pełniąc przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącej tego organu. W VI 2015 roku została powołana do składu Rady PIPT, w której zasiadała do końca kadencji 2015 – 2019, a następnie, w V 2019 r. została ponownie wybrana do Rady PIPT, której członkiem była do V 2022 r., tj. do czasu zaprzestania działalności gospodarczej przez spółkę A.S. Messe Consulting.

 

 

Dariusz Stołecki

 • Pan Dariusz Stołecki zawodowo związany był z  Centralą Handlu Zagranicznego TEXTILIMPEX. Dał się poznać jako aktywny działacz w sprawach łódzkiego i ogólnopolskiego środowiska targowego.
 • Pan Dariusz Stołecki  był wieloletnim członek Polskiej Korporacji Targowej, a następnie Członek Radca Polskiej Korporacji Targowej.

Przemysław Trawa

 • Pan Przemysław Trawa jest ekonomistą, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1974) i Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (1996).
 • Jest zawodowo związany z branżą targową od ponad 30 lat zaś z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi –  od 1983 roku. W latach 80-tych kierował Wydziałem Finansowym MTP. Następnie pełnił kolejno funkcje: zastępcy Głównego Księgowego MTP (1991), kierownika Wydziału Ekonomicznego (1992-1995) oraz dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych (1996).
 • W latach 1997 – 2020 Pan Przemysław Trawa wchodził w skład zarządu MTP. Dwukrotnie był wiceprezesem zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Dwukrotnie również pełnił funkcję Prezesa Zarządu (w latach 2007-2009 oraz 2015-2020).
 • Pan Przemysław Trawa był odpowiedzialny za wiele prestiżowych projektów i wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Międzynarodowe Targ Poznańskie, m.in. za koordynację działań towarzyszących  polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej (2011), a także za organizację logistyczną Szczytu Klimatycznego ONZ – COP 14 (14. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu – UNFCCC) w grudniu 2014 r. w Poznaniu oraz Szczytu Klimatycznego ONZ – COP 19  w Warszawie.
 • Pan Przemysław Trawa to także wieloletni wykładowca akademicki poznańskich szkół wyższych: Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości  (z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw) i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (z zakresu prawa dewizowego).
 • Pan Przemysław Trawa jest byłym prezesem Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego (w latach 2015 – 2020). Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu w prace społeczną  na rzecz polskiej branży targowej i Polskiej Izby Przemysłu Targowego, jedynej ogólnopolskiej izby gospodarczej tej branży, nasza organizacja mogła na przestrzeni tych lat zrealizować szereg ważnych przedsięwzięć dla rozwoju targów w Polsce, jak i dla samej Izby i jej Członków.
 • Systematyczne umacnianie się i rosnący prestiż PIPT w ostatnich latach oraz  jej pozytywne postrzeganie w odbiorze Partnerów, tj. klientów targów, władz i mediów, są na to dowodem.

Bogusław Zalewski

 • Pan Bogusław Zalewski jest znaczącą postacią w historii polskiego przemysłu targowego, posiadającym bogate doświadczenie i liczne osiągnięcia w tej dziedzinie.
 • Ukończył wyższe studia na Wyższej Szkole Ekonomicznej w 1972 roku (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), na Wydziale Ekonomiki Handlu Zagranicznego, co położyło solidne podstawy do jego późniejszej kariery. Pracę zawodową Bogusław Zalewski rozpoczął na Międzynarodowych Targach Poznańskich od razu po skończonych studiach 11 września 1972 jako stażysta, w roku 1973 uzyskując status pracownika pełnoetatowego. W roku 1976 objął stanowisko Dyrektora Handlowego na MTP.
 • W roku 1991, po zmianach strukturalnych na MTP, Bogusław Zalewski został mianowany Wiceprezesem Zarządu Spółki, a jednocześnie objął stanowisko Dyrektora ds. Handlowych MTP, 12 grudnia 1996 roku Bogusławowi Zalewskiemu powierzono funkcję Prezesa Zarządu MTP.
 • Na pierwszym walnym zgromadzeniu Polskiej Korporacji Organizatorów Targów i Wystaw Gospodarczych w roku 1997 Prezes Zalewski objął też funkcję Prezesa tej instytucji. Z jego inicjatywy ówczesna instytucja naszego samorządu w marcu roku 1997 zmieniła nazwę, stając się po prostu Polską Korporacją Targową. Pierwszą ważną inicjatywą Bogusława Zalewskiego, jako Prezesa PKT, była aktywność na rzecz powołania w 1997 roku, wraz z szefami targów w Brnie, Budapeszcie i Bratysławie, Międzynarodowego Stowarzyszenia Statystyk Targowych CENTREX z siedzibą w Budapeszcie.
 • Dekada 1997 – 2007 w targach, pod bardzo aktywnym i obfitym w ogrom pracy merytorycznej kierownictwem Bogusława Zalewskiego, stanowiła olbrzymi jakościowy krok w historii polskiego samorządu targowego. Inicjatywy i projekty p. Bogusława przyczyniły się do zwiększenia rozpoznawalności polskich targów, wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych, a także skutecznego pozyskiwania międzynarodowych wystawców i odwiedzających
 • Jego zaangażowanie w organizacje branżowe, takie jak Światowe Stowarzyszenie Przemysłu Targowego (UFI), przyczyniło się do budowania międzynarodowej sieci kontaktów oraz promocji polskiej branży targowej na świecie. Bogusław Zalewski jako pierwszy i jedyny Polak przez 6 lat piastował stanowisko przewodniczącego Komitetu Stowarzyszeń UFI, gdzie skutecznie promował nasz targowy samorząd.
 • W roku 2011 Bogusław Zalewski został odznaczony za ogół swoich zasług dla polskiego przemysłu targowego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.