Targi z rekomendacją PIPT

W związku ze wskazaniem przez Urząd Patentowy RP wymogów dla uzyskania przywileju pierwszeństwa z wystawy, Rada PIPT podjęła uchwałę o ustanowieniu nowego znaku jakości „Targi z rekomendacją PIPT” i stworzeniu w ten sposób solidnego systemu akredytacji dla targów w Polsce. Certyfikat „Targi z rekomendacją PIPT”, po spełnieniu warunków regulaminowych jest przyznawany na kolejne trzy edycje targów. Regulamin znaku „Targi z rekomendacją PIPT” jest dostępny TUTAJ

Rada PIPT, po uzyskaniu informacji o spełnieniu przez wnioskujących organizatorów targów warunków wymaganych paragrafem 3 regulaminu, tj.:

    • działalność zgodna ze Statutem i Kodeksem Etycznym PIPT oraz legitymowanie się uregulowanymi składkami członkowskimi na rzecz Izby i opłaconymi fakturami za usługi świadczone przez Izbę,
    • realizacja minimum trzech edycji targów w ciągu ostatnich pięciu lat,
    • legitymowanie się przez organizatora targów audytem danych statystycznych tych targów zgodnie ze „Standardami obliczeniowymi i definicjami statystycznymi PIPT”
    • na podstawie ostatnich 3 edycji targów: średnia całkowita powierzchnia targowa wynajęta netto przekracza 400 m2 oraz średnia liczba wystawców ogółem (bez firm reprezentowanych) przekraczająca 40 uczestników,

nadaje znak „Targi z rekomendacją PIPT’ na 3 kolejne edycje.

 

Targi, które posiadają znak „Targi z rekomendacją PIPT”:

Branża: edukacja

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.  Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Branża: energia i ochrona środowiska

ENERGETAB – Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie – ZIAD Bielsko – Biała S.A.

POLECO – Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska- Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Branża: inżynieria przemysłowa, maszyny, narzędzia, artykuły żelazne

DREMA – Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 23.11.2022 r. na kolejne 3 edycje targów.

FASTENER POLAND – Międzynarodowe Targi Elementów Złącznych i Technik Łączenia – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

ITM – Industry Europe – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

INNOFORM – Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo – Przetwórczego – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

KOMPOZYT EXPO – Międzynarodowe Targi Materiałów Technologii i Wyrobów Kompozytowych – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 08.08.2019 r. na kolejne 3 edycje targów.

SUBCONTRACTING – Targi Kooperacji Przemysłowej –  organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

TAROPAK – Międzynarodowe Targi Techniki Pakowania i Etykietowania –  organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Branża: odpoczynek, hobby, rozrywka

HOBBY – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Poznań Game Arena – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Poznań Run Expo – organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Branża: poligrafia, opakowania, maszyny i urządzenia

PACKAGING INNOVATIONS – Międzynarodowe Targi Opakowań – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Branża: zdrowie, optyka,sprzęt medyczny

KRAKDENT – Międzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

Branża: żywność i napoje, HORECA

ENOEXPO – Międzynarodowe Targi Wina w Krakowie – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

HORECA – Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii – organizator Targi w Krakowie sp. z o.o.Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.

POLAGRA FOOD HORECA FOODTECH –  organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. Znak nadany uchwałą Rady PIPT 23.11.2022 r. na kolejne 3 edycje targów.

SMAKI REGIONÓW –  organizator Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.Znak nadany uchwałą Rady PIPT 28.04.2023 r. na kolejne 3 edycje targów.