Polska Izba Przemysłu Targowego
Polska Izba Przemysłu Targowego (www.polfair.pl) działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów.

W latach 1993-2006 działała jako Polska Korporacja Targowa. Siedzibą PIPT jest Poznań. W 2018 roku organizacja obchodzi 25-lecie istnienia.

Członkami PIPT są organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo-konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień  polskich  firm  w  targach  za  granicą  i  przedstawicielstwa  targów  zagranicznych  w  Polsce,  a  także  firmy  z  branży  reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów.

Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest:

  • służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce
  • działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroni interesy gospodarcze członków Izby.
  • być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego
  • promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw
  • promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej
  • działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce
  • dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego.

Działania lobbingowe są od lat bardzo ważnym obszarem działania PIPT jako izby gospodarczej. W tym zakresie Izba odniosła w minionych latach kilka sukcesów, skutecznie uczestnicząc w procesie nowelizacji m.in. prawa dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych (wyłączenie targów i wystaw) i ustawy prawo własności przemysłowej (ponowne wprowadzenie tzw. instytucji pierwszeństwa z wystawy). W  2017  roku  działania  PIPT  dotyczyły  nowelizacji  ustawy  o podatkach dochodowych i ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Działaniom lobbingowym PIPT sprzyja członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Zgodnie z misją, Polska Izba Przemysłu Targowego nieustannie promuje targi jako jeden z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z różnych sektorów gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających.

Wspierając współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, Izba pośredniczy w  wymianie informacji i doświadczeń między członkami,  a  także  realizuje  wspólne projekty  i  przedsięwzięcia  z  ich  udziałem.  Jednocześnie  Izba  dba  o  transparentność  polskiego  rynku  targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów, we współpracy z międzynarodowym audytorem CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych.

Od 2016 roku PIPT prowadzi ogólnopolską kampanię promocyjną „Targi Dają Więcej” (www.targidajawiecej.pl)

Dzięki  aktywnemu  członkostwu  w  UFI  –  Światowym  Stowarzyszeniu  Przemysłu  Targowego, PIPT utrzymuje kontakty z najważniejszymi rynkami targowymi w Europie i na świecie. Wśród najważniejszych zagranicznych partnerów branżowych PIPT są także wspomniany wyżej CENTREX – Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie, AUMA (Niemcy), AEFI i CFI (Włochy), UNIMEV (Francja), IFES i inne. Wraz z nimi PIPT aktywnie wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 2018.