MISJA Polskiej Izby Przemysłu Targowego

  • służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce
  • działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby
  • być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego
  • promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw
  • promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej
  • działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce
  • dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego