Skład Zespołu:

 • Agata Adamczyk, Dyrektor finansowy, ECAT
 • Jolanta Bendowska, Główna Księgowa, Mincorp Jerzyńscy Sobkowska Spółka Jawna
 • Małgorzata Borowiec, Główna Księgowa, Członek zarządu, Targi w Krakowie
 • Małgorzata Domka, Główna Księgowa, AA Studio Kombiko BIS
 • Grażyna Halajka, Główna Księgowa, Probudex
 • Aleksandra Groth, Główna Księgowa, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Jolanta Kołakowska-Sochaczewska, Dyrektor ds. Finansowo -Administracyjnych, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Iwona Kopeć, Z-ca Głównej Księgowej, Międzynarodowe Targi Gdańskie
 • Beata Kozyra, Prezes Zarządu, PIPT
 • Waldemar Majka, Główny Księgowy, Meliński Minuth
 • Dorota Brzezińska, dyrektor Wydziału Finansowo-Księgowego, Główny Księgowy, Targi Kielce
 • Jan Studencki, Menedżer ds. projektów, PIPT
 • Marlena Suwała, Dyrektor Finansowy, Grupa MTP
 • Janina Wróblewska, Główna Księgowa, Perfekt Anna Rudzka

 

Zapraszamy również pozostałych Członków PIPT do włączania się w prace Zespołu. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: b.kozyra@polfair.com.pl

 

Działania Zespołu:

Najważniejsze kwestie poruszane przez Zespół:

 1. Tarcza PFR 1.0.:
  a) Rozliczanie podatkowe i bilansowe Tarczy.
  b) Umorzenie Tarczy.
 2. Tarcza PFR 2.0.:
  a) Podstawy ustalenia kosztów za okres listopad-grudzień 2020 r do wniosków o subwencję.
  b) Prognozowanie kosztów stałych za okres styczeń-marzec 2021 r. do wniosków
  o subwencję a nadwyżka i naliczenie ewentualnych odsetek.
  c) Odwołanie po odrzuceniu wniosku z powodu „przychodu” z faktur zaliczkowych.