Słownik Pojęć Branży Targowej

Wiele … historii i skojarzeń, nie tylko miłych, łączy się w naszym języku i historii z targami. Ale ostatnio, zwłaszcza w liczbie mnogiej, rzeczownik targ przeżywa znaczący renesans. Słowo targi, które zresztą chyba trudno uważać za regularną znaczeniowo liczbę mnogą pojedynczego rzeczownika targ, jest chętnie i z poczuciem pełnej satysfakcji używane jako uszlachetniająca nazwa wielu przedsięwzięć i, jakkolwiek w potocznym języku zwykła liczba mnoga od targ odnosić się może wciąż do handlowych sporów, to targi, zazwyczaj nazwowo pisane też wielką literą, więc Targi, oznaczają dla większości użytkowników języka przede wszystkim wielkie wystawy, dostarczające wiedzy na temat najnowszych tendencji, produktów i osiągnięć. Może to świadczyć albo o zaaprobowaniu roli, jaką pełnią w dzisiejszym świecie komercyjne aspekty różnych przedsięwzięć, od technologicznych po artystyczne, albo o tym, że w targach (czy raczej Targach) większość publiczności skłonna jest widzieć wielkie show, coś dostarczającego świetnych, rozwijających poznawczo i intelektualnie przeżyć.

Jerzy Bralczyk

 

 

 

 

 

 

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy w Polsce glosariusz pojęć stosowanych w przemyśle targowym. Jego opracowaniu przyświecało kilka celów. Celem nadrzędnym jest uporządkowanie i doprecyzowanie najważniejszych terminów z branży oraz objaśnienie ich znaczenia. Drugim celem jest edukacja.  Publikacja  jest  źródłem  wiarygodnych informacji na temat przemysłu targowego i stanowi kompendium wiedzy, zarówno dla klientów firm targowych, jak i studentów oraz mediów piszących o imprezach targowych i rynku targowym, a także dla wszystkich zainteresowanych imprezami targowymi. Dla zachowania rzetelności definicji przedstawionych w Słowniku zostały one opracowane na podstawie międzynarodowych standardów branży targowej ustalonych przez UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego. Aby  nie  pozostawić  Państwa  jedynie  z  bezdusznymi  definicjami,  genezę  słowa targi przedstawił we wstępie,  w  niezwykle  ciekawy  sposób, Profesor  Jerzy  Bralczyk.  A  jako,  że słowniki  są  z  konieczności  zestawieniem  konkretnych, suchych definicji, postanowiliśmy wzbogacić nasz glosariusz dawką humoru najwyższych lotów – rysunkami Henryka Sawki.

Polska Izba Przemysłu Targowego

24 strony, wymiary: 105  x 148 mm

Karta zamówienia na Słownik