Skład Zespołu:

  • Mecenas, Olga Blejder, MTP
  • Mecenas, Zbigniew Dal, ZIAD
  • Mecenas Karolina Kucel, MTG
  • Mecenas Marta Lorenc, PIAP
  • Mecenas Anna Sobczak, Targi w Krakowie
  • Mecenas, Urszula Śreniawska-Lewicka, Targi Kielce

 

Działania Zespołu:

Zespół składa się z prawników reprezentujących Członków PIPT. Podczas spotkań dyskutowano na temat najważniejszych wyzwań formalno- prawnych stojących przed organizatorami targów w obecnej sytuacji a także wypracowania wspólnej interpretacji wytycznych dla organizatorów targów oraz wybranych artykułów z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.