Skład Zespołu:

  • Mecenas, Olga Blejder, MTP
  • Mecenas, Zbigniew Dal, ZIAD
  • Mecenas Karolina Kucel, MTG
  • Mecenas Marta Lorenc, PIAP
  • Mecenas Anna Sobczak, Targi w Krakowie
  • Mecenas, Urszula Śreniawska-Lewicka, Targi Kielce

 

Działania Zespołu:

Zespół Prawny PIPT składa się z prawników reprezentujących Członków PIPT.

Podczas dotychczasowych spotkań dyskutowano na temat najważniejszych wyzwań formalno-prawnych stojących przed organizatorami targów w obecnej sytuacji, a także na temat wypracowania wspólnej interpretacji wytycznych dla organizatorów targów oraz wybranych artykułów z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Jednym z poruszanych tematów był temat ewentualnych pozwów zbiorowych firmy branży targowej przeciw Skarbowi Państwa. Temat ten jednak został tymczasowo zawieszony, ponieważ w opinii kancelarii prawnych będący Członkami Zespołu Prawnego, na dzień dzisiejszy pozew zbiorowy ma bardzo niską skuteczność i jest niezwykle kosztowny.