PARTNERZY KLUBU

Klub Młodzi Na Targach przy Polskiej Izbie Przemysłu Targowego

01. luty 2023 r

Działania:

Klub realizuje swoją misję poprzez następujące działania:

 1. Organizację webinariów o: działalności Izby; znaczeniu wydarzeń wystawienniczych dla polskiej gospodarki; ekologicznych aspektach organizowania targów; designie; roli różnic kulturowych w rozmowach targowych; przygotowaniu zasobów ludzkich do pracy na stoiskach; technik sprzedaży i negocjacji wykorzystywanych podczas spotkań targowych; przenikaniu się targów z internetem (targi hybrydowe i targi wirtualne), a zwłaszcza z mediami społecznościowymi; marketingu doświadczeń podczas targów; niestandardowych działaniach promocyjnych podejmowanych na stoiskach; specyfice wystaw światowych i innych tematach, które okażą się dla członków Klubu interesujące.
 2. Organizację spotkań z organizatorami targów, firmami budującymi stoiska oraz przedstawicielami innych usług na rzecz targów.
 3. Udostępnianie bezpłatnych wejściówek na wybrane targi w różnych miastach w Polsce.
 4. Umożliwienie udziału w wybranych wydarzeniach, np. GED, MWP i inne.
 5. Udostępnianie materiałów dotyczących targów – słowniki, raporty, dostęp do materiałów na stronie www, itp.
 6. Organizowanie spotkań z ekspertami rynku targowego.
 7. Wsparcie merytoryczne przy pisaniu prac dyplomowych – pomoc w dotarciu do materiałów, konsultacje dotyczące struktury pracy.
 8. Możliwość przeprowadzenia w ramach pisania pracy magisterskiej badań empirycznych, np. badania opinii klientów/uczestników targów dla podmiotów będących Członkami PIPT
 9. Możliwość odbycia staży w PIPT.
 10. Możliwość odbycia staży w wybranych ośrodkach targowych.
 11. Wydawanie dyplomów potwierdzających aktywną działalność na rzecz Klubu.

Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które posiadają aktualny status ucznia/studenta oraz osoby, które nie są uczniami/studentami, ale które wykazują chęć zaangażowania się na rzecz Klubu.

Więcej informacji w Regulaminie Klubu

Dołącz do Klubu!

 

WŁADZE I OPIEKUNOWIE KLBU

Przewodnicząca Klubu – Łucja Płonka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Zastępca – Julia Kaźmierczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Opiekunowie studentów:

dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK – opiekun merytoryczny Klubu, Opiekun studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie –

dr hab. Lucyna Witek, prof. PRZ oraz dr Joanna Wiażewicz – opiekunki studentów Politechniki Rzeszowskiej

dr inż. Anita Proszowska – opiekun studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie –

dr Łukasz Puślecki – opiekun studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Aleksandra Wardach – koordynator Klubu z ramienia Polskiej Izby Przemysłu Targowego

 

NADCHODZACE WYDARZENIA

 

WYDARZENIA ZREALIZOWANE
 
RELACJE STUDNETÓW
 
GALERIA

Wszystkie zięcia pochodzą z archiwum Członków PIPT udostępnionych Izbie. Dziękujemy.