Pierwsze spotkanie Zespołu ds. pracy na targach

W dniu 1 lipca 2021 r. odbył się pierwsze spotkanie nowoutworzonego Zespołu PIPT ds. pracy na targach.

Cele Zespołu:

Generalnym Celem Zespołu ds. pracy na targach będzie opracowanie strategii i narzędzi pozyskiwania talentów oraz pracowników wykonawczych dla firm branży targowej. Cel ten będzie realizowany dwukierunkowo, poprzez:

 1. Stworzenie nowego Zawodu Monter Expo oraz stosownego programu nauczenia.

Uzasadnienie:

Na dzień dzisiejszy nie ma w programie edukacji zawodowej programu przygotowującego do zawodu montera stoisk targowych. A przygotowanie osoby bez odpowiedniego doświadczenia trwa wiele miesięcy. 

 

2.Stworzenie mechanizmu promowania pracy w branży targowej i pozyskiwania w trybie bieżącym wykwalifikowanych pracowników wykonawczych  dla firm branży targowej.

Uzasadnienie:

Z powodu przedłużającej się pandemii COVID19 wielu pracowników firm targowych, często wysokiej klasy specjalistów zwolniło się lub zostało zwolnionych. Z badań GUS wynika, że jest to nawet 60% pracowników (zarówno na umowę o pracę jak i zlecenie). 

Targi zostały odmrożone z dniem 6 czerwca 2021 r. i jednym z wyzwań będzie odbudowa wyspecjalizowanej kadry, tym bardziej, że liczba impreza przewidzianych na jesień jest bardzo duża i rąk do pracy będzie po prostu brakować. 

Dodatkową przeszkodą może być fakt, iż branża targowa po kilkunastu miesiącach przestoju nie jest postrzegana jako atrakcyjna dla potencjalnych pracowników.

 

Skład Zespołu:

 1. Lenas Bretes Dorożała – WTC
 2. Andrzej Kiercz – Targi Kielce
 3. Beata Kozyra – PIPT
 4. Kamila Krupka – MTG
 5. Krystian Mayer – Meliński Minuth
 6. Andrzej Meliński – Meliński Minuth
 7. Małgorzata Przybylska – H2 Messebau
 8. Gizela Rozwadowska-Mylka – EXPO LINIA
 9. Jan Studencki – PIPT
 10. Krzysztof Szofer – firma Abyss

 

Zapraszamy również pozostałych Członków PIPT do włączania się w prace Zespołu. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: j.studencki@polfair.com.pl 

W działaniach z zespołów PIPT mogą uczestnicy zarówno Państwo bezpośrednio, jaki Państwa pracownicy – specjaliści w danym zakresie merytorycznym działania wybranego zespołu PIPT.

 

Notatka ze spotkania: Spotkanie_1.07.2021.