KONKURS PIPT EKSPOZYCJA ROKU 2022/2023 – I edycja w formule otwartej

 

Zgodnie z zapowiedziami, po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią COVID-19, Polska Izba Przemysłu Targowego wznowiła organizację Konkursu “EKSPOZYCJA ROKU” w nowej, otwartej i dostępnej dla wszystkich firm formule.

Była to pierwsza edycja Konkursu w formule otwartej, w której mogły uczestniczyć zarówno firmy zrzeszone w PIPT, jak i firmy, czy osoby spoza Izby.

 

 

Wszystkie firmy świadczące usługi projektowania i/lub realizacji ekspozycji targowych i eventowych mogły wziąć udział w Konkursie i zaprezentować szerszej publiczności projekty i realizacje swojego stoiska targowego czy aranżacji przestrzeni targowej, które było prezentowane na targach w Polsce i/lub zagranicą w roku 2022.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu PIPT „EKSPOZYCJA ROKU 2022”, Biuro Izby przyjmowało wnioski konkursowe w okresie od 2 stycznia do 15 lutego 2023 roku.

W I kwartale 2023 r. Jury oceniało nadesłane prace w celu wyłonienia laureatów. Lista laureatów Konkursu Ekspozycja Roku 2022 TUTAJ.

Od 6. edycji Konkursu, jego Laureaci tj. zdobywcy I, II i III miejsca w każdej z kategorii konkursowych, mają prawo posługiwać się znakiem graficznym „Laureat Konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ekspozycja Roku 2022.

 
WRĘCZENIE NAGRÓD

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas 14. Zimowego Zjazdu Polskiej Izby Przemysłu Targowego na Jubileuszowej Gali 30-lecia Izby 30.11.2023 r. w Szklarskiej Porębie.