W skład 8-osobowego składu Jury Konkursu weszli:

Eksperci ze szkół wyższych posiadających wydział architektury wnętrz / wzornictwa / wystawiennictwa /marketingu:
Pan prof. dr hab. Andrzej Wielgosz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa)

Architekt. Profesor zwyczajny w dziedzinie sztuki. W latach 1975-1987 pracownik naukowy Instytutu Architektury Politechniki Poznańskiej. W latach 1996-2002 Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, a w latach 2002-2008 Prorektor ds. Organizacyjnych i Programów Współpracy Zagranicznej ASP w Poznaniu. Od 1997 r. prowadzi też stałą współpracę z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

Projektant, autor projektów, projektów badawczych i publikacji w zakresie wnętrz, wystawiennictwa, designu i sztuki. Autor widoków aksonometrycznych Poznania, Warszawy, Krakowa, Berlina i ich projektowej interpretacji.

W latach 2010-2013 prof. Andrzej Wielgosz był członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej karierze zawodowej odbył liczne podróże, wizyty i prezentacje w uczelniach wyższych na całym świecie (m.in. w Berlinie, Hamburgu (Niemcy), Londynie, Manchesterze (Wlk. Brytania), Istambule (Turcja), Ułan Bator (Mongolia), New Delhi (Indie), Szanghaju (VHiny), Sydney (Australia), Nairobi (Kenia), Colorado, Miami (USA). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Posiada ogromne doświadczenie projektowe, które nabył m.in. w Stanach Zjednoczonych, współpracując z pracowniami w Nowym Yorku, w latach 1988-91). Współpracował z University of Colorado i Florida University. Jest autorem licznych publikacji i przewodników. Pan Prof. Andrzej Wielgosz był członkiem Jury Konkursów PIPT „Stoisko Roku” i „Ekspozycja Roku” kilku poprzednich kadencji.

Pan prof. dr hab. Remigiusz Grochal (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa)

Architekt. Profesor zwyczajny w dziedzinie sztuki. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, dzisiejszej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni profesora Bolesława Petryckiego uzyskał w 1981 roku. Od 2003 roku prowadził Pracownię Metodyki i Podstaw Projektowania Wnętrz Gdańskiej ASP. Obecnie prowadzi pracownię Podstaw Projektowania Wnętrz II na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Pan Remigiusz Grochal jest także profesorem Politechniki Koszalińskiej. Kieruje Pracownią Projektowania Architektury Wnętrz II Instytutu Wzornictwa PK.

Pracując w zawodzie projektanta od 40 lat, prof. Remigiusz Grochal ma w swoim dorobku kilkaset projektów wnętrz, małej architektury, wystawiennictwa, wnętrz okrętowych i mebli oraz wyposażenia.

Pan Prof. Remigiusz Grochal był członkiem i wiceprzewodniczącym Jury Konkursów PIPT „Stoisko Roku” i „Ekspozycja Roku” kilku poprzednich kadencji.

Pan dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Honorowy Członek PIPT

Ekonomista. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. W latach 2001-2017 pracownik Katedry Marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Od 2017 r. pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, profesor uczelni w Katedrze Zarządzania Procesowego w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości UEK. Autor pracy doktorskiej i rozprawy habilitacyjnej poświęconych targom, autor i współautor 2 książek i ponad 100 publikacji o targach.

Prof. Marcin Gębarowski to wielki pasjonat targów. Od wielu lat współpracuje z organizatorami targów w Polsce i Polską Izbą Przemysłu Targowego. Na łamach czasopism uczelnianych, w mediach i podczas konferencji propaguje ideę współczesnych targów. Inspiruje studentów do aktywności w dziedzinie marketingu targowego. Z sukcesem poprowadził swoich studentów do udziału w konkursach PIPT „Wizja Targów 2020” i „Targi 4.0.”. Był uczestnikiem i prelegentem wielu konferencji PIPT poświęconych targom, w tym konferencji naukowych i Zimowych Zjazdów PIPT.

Pan Prof. Marcin Gębarowski był członkiem Jury Konkursów PIPT „Stoisko Roku” i „Ekspozycja Roku” poprzedniej kadencji.

Przedstawiciele mediów branży wnętrz i marketingu:

Pan Jacek Szlak (portal „Marketing Przy Kawie”, redaktor naczelny)

Redaktor naczelny i współwłaściciel e-magazynu i portalu Marketing przy Kawie, branżowego e-magazynu o marketingu i reklamie, skierowanego do profesjonalistów i pasjonatów, przewodnika dla poszukujących rzetelnej wiedzy w dziedzinie marketingu i reklamy. Marketing przy Kawie prezentuje analizy, wyniki badań, opinie, poglądy i idee marketingowe. Opisuje najbardziej aktualne zagadnienia i trendy, objaśnia przyczyny sukcesów i porażek, porządkuje wiedzę, inspiruje do przemyśleń i refleksji i mobilizuje do działania. Zawiera także wywiady ze znanymi i inspirującymi postaciami branży. Wywiadów udzielili m.in. Philip Kotler, Al Ries, Jack Trout, Drayton Bird, Peter Fisk, Guy Kawasaki, Richard Branson, Robert Heath, Marian Salzman. Czytelnikami portalu są decydenci, managerowie i specjaliści z działów marketingu, agencji reklamowych i interaktywnych, agencji badawczych, agencji i działów public relations. Do zarejestrowanych użytkowników wysyłany jest bezpłatny newsletter.

Pan Jacek Szlak był członkiem Jury Konkursów PIPT „Stoisko Roku” i „Ekspozycja Roku” poprzednich kadencji.

Pan Jerzy Osika (Promedia Jerzy Osika, Warszawa, prezes zarządu)

Pełen optymizmu szkoleniowiec, wykładowca, doradca biznesowy, autor publikacji. Właściciel firmy Promedia Jerzy Osika z Warszawy. Pasjonat targów. Były członek Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Członek Polskiej izby Firm Szkoleniowych. Odwiedził dziesiątki targów i konferencji w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Prowadził wykłady na międzynarodowych targach i konferencjach, m.in. w Las Vegas, Toronto, Hongkongu, Bombaju, Frankfurcie nad Menem, Lipsku, Walencji, Porto, Kijowie. Juror konkursów: PRCH Retail Awards, Diament Meblarstwa, Global Innovation Awards w Chicago, RetailME Awards w Dubaju, RetailME Awards KSA w Arabii Saudyjskiej. Przedstawiciel Polski w Radzie Ekspertów światowego konkursu Euroshop Retail Design Award.

Organizator i prowadzący konferencje i programy edukacyjne uatrakcyjniające targi branżowe i wydarzenia biznesowe. Moderator  eksperckich paneli dyskusyjnych na tego typu wydarzeniach oraz na uczelniach, współpracuje z firmami,  izbami gospodarczymi, klastrami i instytucjami samorządowymi. Przekazuje wiedzę setkom zadowolonych uczestników szkoleń: właścicielom, menedżerom i specjalistom w firmach handlowych, produkcyjnych i eksportowych.

Pan Jerzy Osika był członkiem Jury Konkursów PIPT „Stoisko Roku” i „Ekspozycja Roku” poprzednich kadencji.

Praktycy w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych – Członkowie PIPT:

Pan Rafał Gromada ( Studio Reklamy MGM Rafał Gromada, Katowice – właściciel, założyciel)

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na kierunku Wzornictwo Przemysłowe. Jego praca dyplomowa z wystawiennictwa uzyskała wyróżnienie i została zaprezentowana na wystawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.

Pan Rafał Gromada jest założycielem firmy Studio Reklamy MGM w 1993 roku i jest związany z nią od momentu jej powstania. Jest autorem wielu nagradzanych projektów stoisk targowych w kraju i za granicą. Jest prekursorem zastosowania w branży wystawienniczej innowacyjnych rozwiązań takich jak np. maping oraz nietypowych materiałów (jak trzcina, karton, płótno). Pan Rafał przyczynił się do ekspansji swojej firmy na rynki międzynarodowe, w tym do Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, czy Republiki Południowej Afryki.

Pan Rafał Rzadkiewicz

Pan Rafał Rzadkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W 2016 roku obronił dyplom magisterski z zakresu architektury wnętrz w pracowni prof. Józefa Jurka i od tego roku jest zatrudniony jako asystent, stażysta, a od 2017 jako asystent w I Pracowni Projektowania Wystaw prof. Eugeniusza Matejko.

Dodatkowo pełni funkcję kierownika I Pracowni Projektowania Wystaw na studiach niestacjonarnych. Oprócz pracy na UAP  Rafał Rzadkiewicz od 2016 roku współpracuje jako projektant z firmą H2 Messebau z Tarnowa Podgórnego zajmującą się projektowaniem i budową ekspozycji targowych i eventowych. W swoim dorobku posiada liczne realizacje na targach i wystawach w Polsce oraz za granicą (Poznań, Warszawa, Paryż, Berlin, Barcelona, Kolonia, Monachium).

Przedstawiciel Rady PIPT

Pani Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań, prezes zarządu).

Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Prezes Zarządu spółki World Trade Center Poznań sp. z o.o. (od 2016 roku). Wcześniej pracowała w mediach jako: Dyrektor TVP Poznań (9 lat), Kierownik Redakcji „Wiadomości” w TVP-1, Kierownik Redakcji Publicystyki w TVP-1, wydawca „Wiadomości”, „W centrum uwagi”, założyciel kanału „TVP-3 Regionalna”.

Z mediami związana od 1991 roku: najpierw z Radiem Merkury Poznań, później Radiem Zet, Radiem RMI FM (Redaktor Naczelna). Od 1998 roku związana z TVP. Ponadto od 1998 roku pracuje jako starszy wykładowca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z wykształcenia magister politologii i dziennikarstwa, obroniła pracę na temat: „Międzynarodowych Kodeksów Etyki Dziennikarskiej”, a podyplomowo skończyła studia menadżerskie, specjalność marketing i reklama.