Pierwsze spotkanie Jury Konkursu Ekspozycja Roku 2022 za nami!

W dniu 14 marca 2023 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Jury konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego “Ekspozycja Roku 2022”.  Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele trzech środowisk: eksperci szkół wyższych posiadających wydział: projektowania / architektury wnętrz,wystawiennictwa, wzornictwa, marketingu, przedstawiciele mediów branży wnętrz i branży marketingu oraz praktycy w dziedzinie projektowania i budowy ekspozycji targowych i eventowych, dokonało wyboru ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza:

  1. Pan prof. dr hab. Remigiusz Grochal (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa) – Przewodniczący Jury

  2. Pan dr hab. Marcin Gębarowski, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Honorowy Członek PIPT – Wiceprzewodniczący Jury

  3. Pan Rafał Rzadkiewicz (H2 Messebau sp. z o.o., Tarnowo Podgórne), Kierownik I Pracowni Projektowania Wystaw, studia niestacjonarne/ Asystent I Pracowni Projektowania Wystaw, studia dzienne UAP – Sekretarz Jury

  4. Pan prof. dr hab. Andrzeja Wielgosz (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Architektury i Wzornictwa) Członek Jury

  5. Pani Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań, prezes zarządu, Członek Rady PIPT) – Członek Jury

  6. Pan Rafał Gromada ( Studio Reklamy MGM Rafał Gromada, Katowice – właściciel, założyciel) Członek Jury

  7. Pan Jerzy Osika (Promedia Jerzy Osika, Warszawa, prezes zarządu) – Członek Jury

  8. Pan Jacek Szlak (portal „Marketing Przy Kawie”, redaktor naczelny) – Członek Jury

Jury ustaliło również, że zgodnie z Regulaminem, rozstrzygnięcie Konkursu “Ekspozycja Roku 2022” odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. .