KONKURS PIPT EKSPOZYCJA ROKU 2022/2023 – I edycja w formule otwartej

Zgodnie z zapowiedziami, po dwuletniej przerwie spowodowanej m.in. pandemią COVID-19, Polska Izba Przemysłu Targowego wznowiła organizację Konkursu “EKSPOZYCJA ROKU” w nowej, otwartej i dostępnej dla wszystkich firm formule.

 

Jest to pierwsza edycja Konkursu w formule otwartej, w której mogą uczestniczyć zarówno firmy zrzeszone w PIPT, jak i firmy, czy osoby spoza Izby.

 

 

W związku z przyjęciem nowego Regulaminu Konkursu, jego Uczestnikami mogą być zarówno Członkowie PIPT, jak i firmy niebędące Członkami Izby.

 

Wszystkie firmy świadczące usługi projektowania i/lub realizacji ekspozycji targowych i eventowych zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie,  i zaprezentowaniu szerszej publiczności projektu i realizacji stoiska targowego, które było prezentowane na targach w Polsce i/lub zagranicą, w roku 2022.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu PIPT „EKSPOZYCJA ROKU 2022”, Biuro Izby będzie przyjmowało wnioski konkursowe w okresie od 2 stycznia do 15 lutego 2023 roku.

Następnie, w I kwartale 2023 r. przebiegać będą prace Jury, celem wyłonienia laureatów.

Od 6. edycji Konkursu, jego Laureaci tj. zdobywcy I, II i III miejsca w każdej z kategorii konkursowych, mają prawo posługiwać się znakiem graficznym „Laureat Konkursu Polskiej Izby Przemysłu Targowego Ekspozycja Roku 2022.