Media o projekcie Monter Expo

Powstanie dwóch nowych zawodów „targowych”:  Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego odbiło się szerokim echem w całej Polsce. Potwierdza to tylko, że nowe zawody cieszą się dużym zainteresowaniem. Poniżej przedstawiamy wybrane publikacje na ten temat: https://gloswielkopolski.pl/dwa-nowe-zawody-od-wrzesnia-2022-r-zespol-szkol-budowlanodrzewnych-w-poznaniu-bedzie-w-nich-ksztalcic-jako-pierwszy-w-europie/ar/c5-15975627 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych z Poznania pierwszy w Europie nauczy dwóch nowych zawodów….

czytaj dalej

Monter Expo wśród 6 nowych zawodów w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego!

Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego znalazły się wśród 6 nowych zawodów wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Minister Przemysław Czarnek z Ministerstwa Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.   Z propozycją wprowadzenia nowych zawodów Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych oraz Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego do ministra właściwego…

czytaj dalej

Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych

MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH     KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen.   CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły…

czytaj dalej

Monter Expo

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU!   PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!!   O RAZ PIERWSZY W EUROPIE!!!  Projekt MONTER EXPO w ramach, którego powstały nowe zwody: Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych na poziomie branżowej szkoły I stopnia Technik Obsługi Przemysłu Targowo-Wystawienniczego na poziomie branżowej szkoły II i technikum   Europa otwarta dla...
czytaj dalej

Nowy zawód Monter Expo – deklaracja poparcia

W związku ze zgłaszaną przez wielu Członków potrzebą zatrudnienia specjalistów, szczególnie w zakresie montażu i demontażu stoisk targowych Polska Izba Przemysłu Targowego uruchomiła w 2019 roku projekt MONTER EXPO, o którym już Państwa kilkukrotnie informowaliśmy.  Głównym celem projektu jest stworzenie nowych zawodów i wprowadzenie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz doprowadzenie…

czytaj dalej

Edukacja targowa – Monter expo

W odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Polska Izba Przemysłu Targowego rozpoczęła nowy Projekt MONTER EXPO. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących transport, montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.  Głównym celem…

czytaj dalej