Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych

MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH     KWALIFIKACJA WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE BUD.30. Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen.   CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły…

czytaj dalej

Monter Expo

PO RAZ PIERWSZY W POZNANIU!   PO RAZ PIERWSZY W POLSCE!!   O RAZ PIERWSZY W EUROPIE!!!  Projekt MONTER EXPO w ramach, którego powstały nowe zawody: Monter Konstrukcji Targowo-Wystawienniczych na poziomie branżowej szkoły I stopnia Technik Obsługi Przemysłu Targowo-Wystawienniczego na poziomie branżowej szkoły II i technikum   Europa otwarta dla...
czytaj dalej

Edukacja targowa – Monter expo

W odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Polska Izba Przemysłu Targowego rozpoczęła nowy Projekt MONTER EXPO. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących transport, montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji.  Głównym celem…

czytaj dalej