Ustawa o wyrobach medycznych – oficjalny zestaw pytań i odpowiedzi dotyczący organizacji targów!

O to walczyliśmy!

 W ramach spotkań i rozmów przedstawicieli PIPT z Panem Sebastianem Migdalskim, wiceprezesem Urzędu Rejestracji  Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych | URPLWMiPB  dotyczących interpretacji zapisów nowej Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (eli.gov.pl), w szczególności dotyczących reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, powstał oficjalny zestaw pytań i odpowiedzi, zaakceptowany przez URPL, który ułatwi interpretację zapisów w ww. ustawie.

 Z dokumentem można się zapoznać TUTAJ.