Rozmowy PIPT z URPL w sprawie Ustawy o Wyrobach Medycznych

W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie online z wiceprezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL), Panem Sebastianem Migdalskim.

 

W spotkaniu z ramienia PIPT wzięli udział:

  • Grażyna Grabowska, wiceprezes Rady PIPT, prezes zarządu Targi w Krakowie
  • Elżbiet Roeske, wiceprezes Grupy MTP
  • Beata Kozyra prezes zarządu PIPT
  • Joanna Kucharska, Dyrektor Grupy Produktów, Grupa MTP
  • Sabrina Żymierska, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, , Grupa MTP
  • Olga Blejder, Kancelaria SMM LEGAL 

Spotkanie dotyczyło Ustawy o wyrobach medycznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2023 r.  link do ustawy.

Art. 55. oraz Art. 58., traktują prezentowanie wyrobów medycznych w czasie targów i kongresów jako reklamę dla konsumenta masowego, co pozostaje w sprzeczności z samą ideą targów i konferencji branżowych, adresowanych do profesjonalistów, zaniepokoił wystawców wyrobów medycznych oraz organizatorów targów dla branż medycznych.

W czasie rozmów padły wyjaśnienia, iż zakaz reklamy dla profesjonalistów dotyczy wyłącznie wydarzeń w których uczestniczą klienci nie będący profesjonalistami. 

W chwili obecnej trwają ustalenia PIPT z URPL dotyczące sposobu weryfikacji wydarzenia skierowanego wyłącznie do profesjonalistów oraz rozwiązań, które pozwolą na kierowanie rzetelnej i merytorycznej informacji o wyrobach medycznych dla specjalistów.

Wynikami dalszych rozmów podzielimy się z Państwem wkrótce.