Cień szansy na wsparcie sektorowe w ramach KPO dla branży targowej! Spotkanie online z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polską Organizacją Turystyczną

W związku rozpoczętymi w dniu 26 lutego br. konsultacjami społecznymi Krajowego Planu Odbudowy (KPO), prowadzonymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, które potrwają do 2 kwietnia br. w dniu 04.03.2021 odbyło się spotkanie informacyjne na zaproszenie Pana Ministra Andrzeja Guta-Mostowego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W spotkaniu ze strony MRPiT wzięli udział również Pan Rafał Szlachta, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dominik Borek, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. W spotkaniu z ramienia PIPT wzięła udział Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Członek zespołu koordynacyjnego Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń RPSiW.

Minister Gut-Mostowy poinformował o nowych elementach w Projekcie dokumentu KPO, w którym wskazano potencjalną możliwość uzyskania dofinansowania dla branży turystycznej (do której zaliczana jest również branża spotkań, w tym targi) w komponencie 1: Odporność i konkurencyjność gospodarki inwestycji: A1.1.1. Wsparcie inwestycji w przedsiębiorstwach w celu zmiany/rozszerzenia profilu działalności podmiotów z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19.

Przewidywana kwota alokacji wynosi 300 mln euro.

W dokumencie czytamy:
Kluczowe stało się dostosowanie działalności do warunków związanych z obostrzeniami wynikającymi z pandemii poprzez nowe sposoby dostarczania usług, przeprofilowanie działalności lub też jej dywersyfikację. Kluczowym wyzwaniem dla zapewnienia odbudowy oraz długotrwałej odporności (elastyczności) na szoki wywoływane zjawiskami kryzysowymi jest dywersyfikacja działalności gospodarczej. Dywersyfikacja działalności i realizacja nowych ścieżek rozwoju przedsiębiorstw będzie skutkować powstaniem nowych miejsc pracy, wykreowaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Cel (Objective): Zmiana/rozszerzenie profilu działalności podmiotów, w szczególności przedsiębiorstw z sektorów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii COVID-19 (m.in. sektor HoReCa, turystyka, kultura). Przypominamy, że branża spotkań i wydarzeń, w tym branża targowa zawiera się w pojęciu „turystyka ” i podlega pod Polską Organizację Turystyczną.

Charakterystyka (Nature, type, size of investment): Realizacja inwestycji obejmować będzie udzielanie wsparcia dla przedsiębiorstw, w tym w szczególności dla MŚP z sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19. Działania inwestycyjne obejmą przede wszystkim inwestycje w bazę produkcyjną oraz kwalifikacje pracowników, mające na celu zmianę profilu działalności.

Wdrażanie (Implementation): Instytucją odpowiedzialną za organizację przedsięwzięć inwestycyjnych jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Organizacja Turystyczna; Populacja docelowa (Target population): Przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), instytucje kultury, pracownicy Zakres czasowy (Timeline): II kw. 2021 r. – II kw. 2026 r.

RPSiW, w tym PIPT zgłosiły następujące uwagi:
1. Działanie A 1.2.2 powinno mieć zwiększony budżet. 300 mln euro na branże zamknięte zbliżone do PFR 2.0 oraz JDG wydaje się sumą niewystarczającą.
2. Zależy nam na zapewnieniu przez Ministra Funduszy możliwości konsultacji z branżą turystyczną odnośnie wykorzystywania środków z różnych obszarów na wsparcie turystyki
3. Będziemy też wnioskować o dopisanie do inwestycji w ramach punktu A 2.2.
4. Wszędzie gdzie wymieniony jest transfer wiedzy i innowacji do gospodarki brakuje naszym zdaniem mechanizmu jakim są kongresy i targi.
5. W kontekście naszych branż ważny jest też komponent C z przejściem na online, hybrydy i zwiększeniem cyfrowych kompetencji zawodowych.
5. Podpunkt B. Zielona Energia – tu także należy uwzględnić obiekty targowe, kongresowe, hotele i transport autokarowy i samolotowy

 

Minister Andrzej Gut-Mostowy oraz Prezes Rafał Szlachta prosili o zaangażowanie się w aktualnie trwające konsultacje rządowe dotyczące KPO na stornach MRPiT: Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy – Krajowy Plan Odbudowy – Portal Gov.pl (www.gov.pl). Jednocześnie Izba przypomina, iż w konsultacjach, w których możemy wskazać istotne dla naszej branży potrzeby mogą Państwo uczestniczyć również za pośrednictwem Izby i Konfederacji Lewiatan, której PIPT jest Członkiem: Konfederacja Lewiatan: konsultacje KPO – zaproszenie do przesyłania uwag do 18.03.2021.