Konfederacja Lewiatan: konsultacje KPO – zaproszenie do przesyłania uwag do 18.03.2021

26 lutego 2021 roku rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Planu OdbudowyProjekt Krajowego Planu Odbudowy został upubliczniony tego samego dnia. Konsultacje zakończą się 2 kwietnia 2021 roku. Następnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotuje ostateczną wersję projektu KPO, która powinna zostać przekazana do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 roku. Komisja będzie miała dwa miesiące na zaakceptowanie Planu.

KPO to dokument, w którym rząd opisuje:

Działania zaplanowane w KPO mogą zostać sfinansowane z puli 58 mld Euro dostępnych dla Polski w ramach specjalnego antycovidowego instrumentu UE, czyli Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności i Odbudowy, pod warunkiem akceptacji Planu przez Komisję Europejską.

 

 

Konfederacja Lewiatana rozpoczyna prace nad przygotowaniem swojej oceny projektu KPO. Zapraszamy firmy  i organizacje członkowskie do przekazywania nam uwag, komentarzy i propozycji, wraz z ich uzasadnieniem.

  • Żeby ułatwić porównanie i zestawienie tych uwag, prosimy o korzystanie z załączonego formularza.
  • Uwagi do KPO proszę wysyłać na adres   b.kozyra@polfair.com.pl najpóźniej do 18 marca 2021 roku.
  • W oparciu o uwagi firm członkowskich oraz o analizę ekspertów Konfederacja Lewiatan przygotuje opinię na temat projektu KPO, która zostanie przekazana do Ministerstwa, w terminie zakończenia konsultacji.

 

Główne, horyzontalne postulaty Konfederacji, zgłaszane od wczesnego etapu prac nad KPO, pozostają niezmienione i także od tym kątem Konfederacja będzie weryfikować projekt KPO. Postulaty są następujące: 

  • Oczekujemy dyskusji o reformach, które są niezbędne, aby transformacja, w tym w szczególności cyfrowa i energetyczna, były możliwa.
  • Wsparcie finansowe w KPO – jeżeli mówimy o wzmocnieniu odporności gospodarki w długiej perspektywie – powinno trafić przede wszystkim do przedsiębiorców.
  • KPO powinno być ukierunkowane na zwiększenie inwestycji prywatnych, co jest warunkiem szybszej transformacji w kierunku zaawansowanych technologicznie gałęzi gospodarki i zwiększenia możliwości produkcyjnych w kluczowych branżach.
  • Decyzje o dofinasowaniu poszczególnych inwestycji powinny być transparentne, a system wyboru projektów do dofinasowania w KPO opierać się na czytelnych procedurach, zapewniających równe warunki konkurencji.
  • Preferujemy system otwartych naborów projektowych. Pomimo, że taki system może wydłużać cały proces wdrażania, jest to jedyne rozwiązanie zapewniające transparentność i konkurencyjność.