SOLIDARNI Z UKRAINĄ – Zbiórka pieniędzy

Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Targowego wspierają Ukrainę na różne sposoby niemal od początku konfliktu. O tym, w jaki sposób Członkowie PIPT pomagają uchodźcom z Ukrainy pisaliśmy JUŻ WCZEŚNIEJ.

Dzisiaj możemy się również przyłączyć do Akcji SOLIDARNI Z UKRAINĄ zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą,  której PIPT jest Członkiem i Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą

W ramach Akcji została uruchomiona specjalna zbiórka finansowa, dedykowana pomocy humanitarnej naszym najbliższym sąsiadom, ofiarom wojny, zarówno tym, którzy zostali w kraju, jak i szukającym u nas schronienia.

Wpłaty można dokonywać na konto BNP Paribas: PLN 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004 z dopiskiem “pomoc Ukrainie”.

Fundusz Pomocy Ukrainie powołał Komitet Sterujący w składzie: Dariusz Szymczycha – Wiceprezes Polsko Ukraińskiej Izby Gospodarczej – Przewodniczący Komitetu, Bielski Marek – Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej – Członek Komitetu, Wiktoria Yalovenko – Dyrektor Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Ukrainie / Kijów – Członek Komitetu.