Nowy zawód Monter Expo – deklaracja poparcia

W związku ze zgłaszaną przez wielu Członków potrzebą zatrudnienia specjalistów, szczególnie w zakresie montażu i demontażu stoisk targowych Polska Izba Przemysłu Targowego uruchomiła w 2019 roku projekt MONTER EXPO, o którym już Państwa kilkukrotnie informowaliśmy. 

Głównym celem projektu jest stworzenie nowych zawodów i wprowadzenie ich do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego oraz doprowadzenie do rozpoczęcia formalnej edukacji w zakresie zawodów:

  • MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-KONGRESOWYCH – w szkole branżowej I stopnia
  • TECHNIK OBSŁUGI PRZEMYSŁU TARGOWO-KONGRESOWEGO – w szkole branżowej II stopnia oraz na poziomie technikum.

Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 Izba zamierza najbliższym czasie złożyć do Ministerstwa Rozwoju i Technologii stosowny wniosek o wprowadzenie do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ww. zawodów wraz z niezbędnym dokumentami. Bardzo pomocne przy rozpatrywaniu wniosku przez Ministerstwo będą deklaracje Państwa poparcie dla powołania ww. zawodów.

Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o podpisanie  Deklaracji (POBIERZ) i przesłanie  jej skanu na adres j.studencki@polfair.com.pl do dnia 5 października 2021 r.

UWAGA! Jeżeli Państwo wyrażają zgodę na umożliwienie przeprowadzenia w Państwa firmie, staży / praktyk oraz ewentualnego zatrudnienia uczniów / absolwentów posiadających  kwalifikacje w ww. zawodach prosimy w mailu do p. Jana Studenckiego (j.studencki@polfair.com.pl ) skopiować i uzupełnić następujące zdanie:

Deklaruję możliwość odbywania w firmie …………………., staży / praktyk oraz ewentualnego zatrudnienia uczniów uczących się / absolwentów posiadających kwalifikacje w  zawodach:

  • MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-KONGRESOWYCH – w szkole branżowej I stopnia
  • TECHNIK OBSŁUGI PRZEMYSŁU TARGOWO-KONGRESOWEGO – w szkole branżowej II stopnia oraz na poziomie technikum.