Monter Expo – wniosek o wpis zawodów targowych złożony!

Miło nam poinformować, że Polska Izba Przemysłu Targowego 22 października 2021 r.  złożyła wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o wpis na listę zawodów zawodów targowych:

  • MONTER KONSTRUKCJI TARGOWO-KONGRESOWYCH – w szkole branżowej I stopnia
  • TECHNIK OBSŁUGI PRZEMYSŁU TARGOWO-KONGRESOWEGO – w szkole branżowej II stopnia oraz na poziomie technikum.

Złożenie wniosku wraz z opisami zawodów i podstawami programowymi oraz deklaracjami poparcia jest zwieńczeniem półtorarocznej pracy, którą Izba wykonała w odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji i powołała w 2019 r.  specjalny zespół, który rozpoczął pracę: Krzysztof Szofer (Abyss s.c.), Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań) oraz Beata Kozyra (Polska Izba Przemysłu Targowego). W 2021 r. do zespołu dołączył p. Andrzej Meliński (Meliński Minuth). W pracach zespołu brali również czynny udział przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych w Poznaniu, z Panem Dyrektorem Grzegorzem Owczarzakiem i Panem Tomaszem Szłapińskim na czele.

Bardzo dziękujemy wszystkim Członkom Zespołu za wsparcie prac nad materiałami merytorycznymi  a także wszystkim firmom targowym oraz instytucjom, które popierają nasze działania!

Z rozmów i konsultacji, które PIPT przeprowadziła z Ministerstwem Edukacji i Nauki wynika, że nasz wniosek ma szansę na wpis na listę zawodów w I kwartale 2022 r. co oznaczałoby, że nauka nowych zawodów w szkołach mogłaby zacząć się już we wrześniu 2022 r.

Izba nie spoczywa na laurach. Przed nami przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej naukę nowych targowych zawodów.

Więcej o projekcie Monter – Expo – LINK.