Projekt Monter Expo – reaktywacja

W odpowiedzi na potrzeby Członków, a w szczególności firm projektujących i budujących stoiska targowe Polska Izba Przemysłu Targowego w 2019 roku rozpoczęła projekt Monter Expo. W związku z coraz większymi trudnościami z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników obsługujących montaż i demontaż ekspozycji targowych Izba podjęła się działań zmierzających do poprawy tej sytuacji. Nad projektem w 2019 roku rozpoczęli pracę: Lena Bretes – Dorożała (World Trade Center Poznań), Krzysztof Szofer (Abyss s.c.)  oraz Beata Kozyra (Polska Izba Przemysłu Targowego).

Głównym celem projektu Monter Expo jest „stworzenie” nowego zawodu Monter Expo i umieszczenie go w rejestrze zawodów oraz doprowadzenie do rozpoczęcia formalnej edukacji w zakresie nowego zawodu.

Ze względu na obowiązujące w Polsce procedury jest to działanie długofalowe – po 2 latach od rozpoczęcia edukacji w zawodzie Monter Expo pojawią się pierwsi stażyści, a po kolejnych 4-5 latach pierwsi wykwalifikowani pracownicy.

Do lutego 2020 r. odbyły się 2 spotkania w: ówczesnym Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na spotkaniach uzyskaliśmy informacje o procedurze stworzenia nowego zawodu oraz wymogach, jakie należy spełnić.

Został również podpisany list intencyjny z Panem Grzegorzem Owczarzakiem, Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych w zakresie opracowania podstawy programowej, planu oraz programu nauczania, a także realizacji nauki i praktyk w zakresie zawodu Monter Expo. 

Powstał opis procedury wpisania nowego zawodu „MONTER STOISK TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH” na podstawie informacji pozyskanych z ministerstw.  Opracowano również opis zawodu „MONTER STOISK TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH” do wniosku do Ministerstwa. 

W marcu 2020 działania w zakresie stworzenia zawodu Monter Expo zostały przerwane przez pandemię i w jej konsekwencji nastąpiła zmiana priorytetów.

W czerwcu 2021 r. nastąpiło odnowienie kontaktów z Zespołem Szkół Budowlano Drzewnych i powrót do planowanych działań w ramach współpracy. Do zespołu dołączył p. Andrzej Meliński (Meliński Minuth).

W lipcu 2021 r. została również nawiązana współpraca z Zespołem Szkół Budowlanych Budowlanka z którą został również podpisany list intencyjny.

Dzięki uprzejmości Dyrekcji  ZSB Budowlanka, list intencyjny o współpracę podpisała również Wielkopolska Izba Budowlana.

W chwili obecnej wraz z przedstawicielami ww. szkół przygotowujemy ostateczną wersję wniosku wraz z opisem zawodu „MONTER STOISK TARGOWO-WYSTAWIENNICZYCH”, który zostanie wkrótce przesłany do . Ministerstwo Rozwoju, i Technologii.