Wiarygodność i profesjonalizm, nowe modele biznesowe i bogatsze portfolio, inwestycje – takie są obecnie targi w Polsce

Jak wiadomo 2017 rok był kolejnym, którego wyniki potwierdziły, iż targi w Polsce pozostają w centrum zainteresowania krajowej i międzynarodowej klienteli targowej – wystawców i zwiedzających z kraju i zagranicy. We współpracy z CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych, Polska Izba Przemysłu Targowego ponownie przeprowadziła badanie danych statystycznych targów w Polsce organizowanych przez Członków PIPT, a następnie dane te zostały opublikowane w raporcie CENTREX ( www.centrexstat.org ) i „Raporcie PIPT Targi w Polsce w 2017 roku” dostępnym na www.new.polfair.pl w dziale Publikacje.

Wzrost produktu globalnego brutto (2,9% – 2016 r. i aż 4,6% – 2017 r. – a więc znacznie powyżej średniej unijnej) stymulowany głównie, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, rosnącą zamożnością społeczeństwa i wzrostem konsumpcji (spożycie indywidualne przyspieszyło z 3,9% w 2016 r. do 4,8% w 2017 r. ) oraz odbiciem inwestycji  w 2017 r. (wzrost o 5,4%), a także dobre wyniki handlu zagranicznego (wzrost eksportu ale i wzrost importu), są dowodem na to, że polska gospodarka nadrabia zaległości i weszła w fazę silnego wzrostu. Eksperci oceniają, że spodziewane jest dalsze przyspieszenie inwestycji dzięki funduszom europejskim, a jednocześnie wyzwaniem stają się przyspieszenie procesów wdrażania wysokich technologii oraz wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Ta sytuacja gospodarcza przekłada się na dobre wyniki imprez targowych w Polsce, zarówno w przypadku targów inwestycyjnych, jak i konsumpcyjnych, a także oznacza dobre perspektywy na najbliższą przyszłość dla organizatorów targów w Polsce, operatorów obiektów targowo – konferencyjnych i dostawców profesjonalnych usług dla targów i ich klientów.  Obecna sytuacja już zaowocowała  nowymi strategiami rozwoju firm targowych, rosnącą dywersyfikacją ich działalności, wdrażaniem nowych modeli biznesowych i kolejnymi inwestycjami w infrastrukturę targową. Nadążanie za zmieniającymi się potrzebami wystawców i zwiedzających na targach, profesjonalne podejście do biznesu i dbałość o wysoki poziom usług są warunkiem niezbędnym tego, aby polski rynek targowy utrzymywał się na ścieżce wzrostu. Mając tego świadomość Polska Izba Przemysłu Targowego wspiera swoich członków, dbając o podnoszenie wiedzy we wszystkich aspektach ich działalności gospodarczej, a także wyposażając ich w niezbędne argumenty marketingowe jakimi są potwierdzone audytem CENTREX , a więc wiarygodne i porównywalne w skali międzynarodowej dane statystyczne targów.  

Wyniki badania PIPT i CENTREX wskazały, że w minionym 2017 roku całkowita powierzchnia wynajęta przez wystawców na 193 targach w Polsce wyniosła 785 187 mkw.  Targi te, podobnie jak w 2016 roku, odwiedziło ponad półtora miliona (1 503 313) profesjonalistów z różnych branż i konsumentów. Liczba wystawców na badanych targach wyniosła ogółem 26 645. W liczbie tej było 22% (5 853 firmy) wystawców międzynarodowych, tj. wystawców z zagranicy oraz wystawców wielonarodowych, a więc przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w więcej niż jednym państwie. Są nimi zarówno spółki  – córki i oddziały firm zagranicznych, posiadające siedzibę w Polsce, jak i firmy krajowe posiadające siedziby i oddziały za granicą. Wynik ten oznacza wzrost odsetka wystawców międzynarodowych w 2017 r. o około 6%  w porównaniu z minionymi latami.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 roku na polskim rynku targowym działali organizatorzy targów, którzy znajdują się wciąż poza obszarem badań CENTREX i PIPT, a których PIPT nieustannie zaprasza do współpracy. Póki co nie jest jednak znana metodologia badań statystyk targowych publikowanych i udostępnianych mediom przez tych organizatorów, a tym samym, nie wiadomo czy dane te są porównywalne w skali międzynarodowej ze statystykami poddanymi audytowi jednego z wyspecjalizowanych audytorów zrzeszonych w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego. Wielka szkoda, że PIPT nie posiada szczegółowej wiedzy na temat tych targów i nie może uwzględnić ich wyników w swoich raportach statystycznych, jednak zadaniem Izby jako jedynego wiarygodnego źródła informacji o polskim rynku targowym jest dbałość o publikację transparentnych, wysokiej jakości danych ilościowych i jakościowych.

Niekwestionowanym liderem wśród polskich organizatorów targów są Międzynarodowe Targi Poznańskie. Według CENTREX, MTP wynajęły wystawcom w 2017 roku niemal 47% całkowitej powierzchni targowej (365 299 kw.), gościły  34% wystawców ogółem (9 057), w tym 41% wystawców międzynarodowych (2 390) oraz 45% zwiedzających (672 697). Drugą pozycję na rynku zajmują Targi Kielce, z 28% całkowitej powierzchni targowej wynajętej, 26% liczby wystawców ogółem, 30% wystawców międzynarodowych i 16,5% zwiedzających. Trzecim organizatorem na polskim rynku są Targi w Krakowie, które udostępniły klientom 40 161 mkw. powierzchni targowej (ponad 5%), gościły 3 2019 wystawców (w tym 738 wystawców międzynarodowych) i 141 510 zwiedzających (9,4%). 

Jednak nie tylko liczby się liczą. Krajobraz polskiego przemysłu targowego zmienia się. Wiodące firmy targowe obserwują trendy światowe i procesy gospodarcze, wyczuwają możliwości jakie otwierają się w różnych obszarach, realizują przemyślane strategie rozwoju i przeprowadzają nieuchronne zmiany. Pod tym względem Polska nie ustępuje największym europejskim rynkom targowym, takim jak Niemcy, Włochy, Francja, Wielka Brytania czy Hiszpania. I nie chodzi tylko o infrastrukturę targową, która jest modernizowana i rozbudowywana, a najnowsze inwestycje w nią dotyczą takich obszarów jak cyfrowe systemy zarządzania obiektami, architektura i design, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo w obiekcie, czy dostęp do obiektu i logistyka. 

Zmiany jakościowe polegają również na wdrażaniu przez organizatorów targów nowych modeli biznesowych, poszerzaniu portfolio, ale i dotyczą samych targów.

Wydarzenia targowe, w odpowiedzi na nowe oczekiwania i rosnące wymagania ze strony wystawców i zwiedzających, przybierają nowe formuły. Popularne są modele hybrydowe, łączące elementy targów, konferencji i festiwalu. Sam pobyt wystawców i zwiedzających na wysokiej jakości targach w Polsce wymaga dziś wsparcia nowoczesnymi technologiami cyfrowymi. Dotyczy to zarówno procesów rejestracji uczestników targów jak i obsługi ich pobytu na miejscu.

Polska Izba Przemysłu Targowego poleca Wystawcom i Zwiedzającym wszystkie targi organizowane przez jej Członków, szczególnie zaś targi  posiadające certyfikat „Targi z rekomendacją PIPT”. 

Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, lipiec 2018 r.