Webinarium dla Członków PIPT z ARP oraz PARP – narzędzia wsparcia dla firm

Już 24 maja 2022 r. o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich Członków Polskiej Izby Przemysłu Targowego na specjalnie im dedykowane webinarium, gdzie specjaliści z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawią najnowsze możliwości wsparcia dla przedsiębiorców. Zaproszeni Goście, uwzględniając specyfikę naszej branży, przedstawią ofertę ARP oraz PARP oraz odpowiedzą na pytania.

Zaproszenie wraz z linkiem do spotkania Członkowie otrzymają w osobnej korespondencji e-mailowej.

 

Naszymi Ekspertami będą:

Andrzej Rosiek – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców – Poznań w ARP S.A. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Uniwersytetu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 30 letnie doświadczenie w sprzedaży usług finansowych, był Ekspertem w EBOiR – „Financial Facilyty SME – Poland”, uczestniczył i tworzył kilkadziesiąt programów szkoleniowych, współtwórca rozwiązań i wdrożonych projektów zmian organizacyjnych i sprzedażowych w największych polskich bankach. Specjalizuje się w zarządzaniu procesem sprzedaży, zarządzania oraz wdrażania zmian w ramach projektów.

Magdalena Urbaniak – starszy specjalista ds. współpracy z przedsiębiorcami w PARP. Współpracuje z przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie Polski Zachodniej. Prowadzi działania informacyjno-promocyjne w zakresie działalności PARP. Organizuje i prowadzi spotkania konsultacyjno-informacyjne w zakresie oferty Agencji, a także bierze udział w konferencjach o tematyce gospodarczej.