Webinar PIPT – Automatyczny zapis do PPK w 2023r. Najważniejsze informacje dla pracodawcy, kadr i płac. – za nami!

W dniu 23 lutego 2023 odbył się dedykowany Członkom Polskiej Izby Przemysłu Targowego webinar pt. Automatyczny zapis do PPK w 2023r. Najważniejsze informacje dla pracodawcy, kadr i płac, który odbędzie się w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 10.00.

Webinar poprowadził Pan Mateusz Kozłowski, Ekspert PFR Portal PPK sp. z o.o.

Podczas webinaru ekspert omówił między innymi

  • omówienie terminów obowiązywania deklaracji rezygnacji z PPK dla osób w wieku 18-55 lat oraz 55+;
  • ustawowe zadania podmiotu zatrudniającego – wyjaśnienie obowiązku przekazywania informacji pracownikom, którzy zrezygnowali z PPK;
  • jak naliczać wpłaty do PPK od marca 2023r. dla osób w wieku 18-55 lat oraz 55+? Objaśnienie z przykładami;
  • kiedy przekazywać wpłaty do PPK w związku z autozapisem 2023? Przykładowe działania;
  • wskazanie innych ważnych kwestii związanych z autozapisem 2023.

Prezentacja naszego eksperta została umieszczona w strefie członkowskiej w zakładce Informacje gospodarczo-prawne.