UWAGA! Komunikat dla Beneficjentów Tarczy PFR 2.0, których decyzja o rozliczeniu subwencji została wstrzymana

na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju ukazał się komunikat dla Beneficjentów Tarczy PFR 2.0, których decyzja o rozliczeniu subwencji została wstrzymana:

Jeśli otrzymali Państwo w bankowości elektronicznej komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 2.0, prosimy o oczekiwanie na wydanie decyzji przez PFR lub na wiadomość ze strony banku. Do czasu otrzymania decyzji nie powinni Państwo inicjować postępowania wyjaśniającego oraz podejmować jakichkolwiek innych działań. Weryfikacja wstrzymanych decyzji jest realizowana przez PFR niezależnie od postępowań wyjaśniających. Jego zainicjowanie nie przyśpieszy wydania decyzji ani nie wpłynie na jej treść.

 Wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Beneficjenta powinno nastąpić w przypadkach, gdy:

  1.  wraz z informacją o wstrzymaniu decyzji otrzymali Państwo komunikat o konieczności dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających umocowanie, lub
  2. w złożonym oświadczeniu o rozliczeniu wystąpił błąd, którego następstwem może być wstrzymanie wydania decyzji przez PFR.

 Informujemy, że możliwość rejestracji postępowania wyjaśniającego w przeciągu 10 dni wynikająca z § 17 ust. 3 Regulaminu nie dotyczy wstrzymanych decyzji przez PFR. Termin ten jest liczony dopiero od wystawienia decyzji ostatecznej, określającej wysokość umorzenia.

 Komunikat o wstrzymaniu decyzji o rozliczeniu jest standardową procedurą, która służy co do zasady ochronie interesów Beneficjenta. Oznacza najczęściej, że PFR do wydania prawidłowej decyzji potrzebuje zweryfikować dane lub uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

 Czas potrzebny PFR na wyjaśnienie powyższej sytuacji uzależniony jest od wielu czynników i wynosi zwykle do kilku tygodni, natomiast na podstawie § 61 ust. 11 Regulaminu okres ten może zostać wydłużony.

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu: +48 22 703 43 00.