Tarcza 6.0 uchwalona przez Sejm

20 listopada została uchwalona przez Sejm ustawa tzw. “Tarcza 6.0”. Co z niej wynika dla branży targowej?
 
▶️ o zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD m.in. PKD 82.30.Z
▶️ przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD 82.30.Z będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego. Świadczenie ma być jednorazowe. Tu trzeba spełnić warunek spadku przychodu o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.
▶️ przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem PKD 82.30.Z będą mogli ubiegać się pomoc w postaci jednorazowej dotacji w wysokości 5 000 zł. Warunkiem jej uzyskania również będzie spadek przychodów o 40 proc. w październiku lub listopadzie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Po raz kolejny nie uwzględniono kodów, o które PIPT wielokrotnie apelowała : 73.11.Z, 52.29.C oraz 68.20.Z.
Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.
 
Podczas dzisiejszego spotkania z Biuro Rzecznika MŚP Premier Jarosław Gowin zapowiedział, że podczas prac w Senacie Tarcza zostanie prawdopodobnie rozszerzona o kolejne PKD.