Szkoła ESG KIG – kompleksowe podejście do tematu ESG

Rozporządzenie „Taksonomia UE” i dyrektywa CSRD nakładają na przedsiębiorstwa szereg wymogów związanych z finansowym i niefinansowym raportowaniem w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wkrótce nowymi obowiązkami zostaną objęte zarówno duże firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników, jak i część podmiotów z sektora MŚP.

Zrównoważony rozwój to konieczność, ale też szansa i nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

Szkolenia zorganizowane pod opieką merytoryczną ekspertów Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej służyć mają zwiększeniu wiedzy przedsiębiorców na temat transformacji klimatycznej, a w szczególności wyzwań i wymagań, które już ich dotyczą bądź będą ich dotyczyć w przyszłości w związku z nowymi regulacjami Komisji Europejskiej oraz nowelizacji ustaw na poziomie krajowym.

Dostosowanie się do wymagań związanych z zieloną tranzycją jest kluczowe, aby polskie firmy mogły zachować konkurencyjność na rynku europejskim.

Program Szkoły KIG #ESG oparty jest o wytyczne i regulacje prawne, obecne i planowane, w Unii Europejskiej dot. zrównoważonego rozwoju i ma przygotować uczestników szkolenia do uwzględnienia w swojej działalności, w tym w ofercie produktów i usług, wymogów stawianych przez Unię Europejską:

► osiągnięcie w 2050 przez #UE neutralności klimatycznej;

► transformację europejskiej gospodarki w kierunku modelu gospodarki o obiegu zamkniętym;

► odtworzenie i zachowanie różnorodności biologicznej, ochrona zagrożonych gatunków i życia ludzkiego;

► przekształcenie #UE w sprawiedliwe i dostatnie społeczeństwo o nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarce.

Dowiedz się więcej o szkole ESG, poznaj ekspertki i ekspertów z zakresu ESG i sprawdź listę proponowanych szkoleń.