Spotkanie z Władysław Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL 22.01.2021 r.

W piątek, 22. stycznia 2021 r. odbyło się już trzecie spotkanie online z Panem Władysław Kosiniakiem Kamyszem, prezesem PSL. W spotkaniu ze strony PSL wziął również udział europoseł Krzysztof Hetman. Ze strony Izby w spotkaniu uczestniczyła Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

 

Na spotkaniu zostało poruszonych wiele ważnych tematów. Poniżej przedstawiamy kilka z nich, najbardziej istotnych dla branży targowej:

 

 1. TARCZA 6.0.

    PIPT oraz Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postuluje o:

  • dodanie poprzez rozporządzenie PKD 73.11.Z. do listy PKD firm, które mogą skorzystać z Tarczy 6.0. Wprawdzie zostało ono dodane do Tarczy PFR 2.0., jednak Tarcza PFR „nie obsługuje” JDG, czyli jednoosobowych działalności gospodarczych. A większość firm targowych i eventowych działających pod ww. PKD to właśnie JDG.

Komentarz PSL: będziemy szukać najlepszych rozwiązań w tym zakresie i apelować o ich wdrożenie w tarczach.

  • Dodanie na drodze rozporządzenia rozporządzenie PKD 52.29.C oraz 20.Z do listy PKD w Tarczy 6.0. i 2.0. z zastosowaniem ewentualnie dodatkowego warunku uwiarygadniającego te firmy, np. wyższego progu spadków przychodów na poziomie 70% i/lub minimum 70% przychodów z działalności na rzecz targów i kongresów.

  Lub całkowite zrezygnowanie z PKD jako kryterium uzyskania pomocy z Tarcz i zastosowanie warunku jw.: progu spadków przychodów na poziomie 70% i/lub minimum 70% przychodów z 
  działalności na rzecz targów i kongresów.

  Komentarz PSL: będziemy kontynuować nasze apele o likwidację PKD jako kryterium uzyskania pomocy z Tarcz, a jeśli ta droga będzie zamknięta o dopisywanie kolejnych PKD do list „tarczowych” tak,
  jak to miało misce z PKD 73.11.Z.

 

 1. ODSZKODOWANIA

PIPT oraz Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje wprowadzenie odszkodowań za okres ograniczeń działalności w czasie pandemii. Chętnie zaangażuje się w prace przygotowywanego w Senacie projektu ustawy odszkodowawczej. Jest to na tyle waży temat, że PIPT proponuje, aby poświęcić temu oddzielne spotkanie.

Komentarz PSL: PSL jest mocno zaangażowany w pracę nad projektem ustawy „odszkodowawczej”. Pomysł na oddzielne spotkanie w tej sprawie jest bardzo dobry. Postaramy się zaplanować takie spotkanie wraz z senatorami zaangażowanymi w projekt ww. ustawy  w przyszłym tygodniu i zaprosić na to spotkanie m.in. PIPT.

 

 1. ODMRAŻANIE BRANŻ

PIPT oraz Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń proponuje i apeluje o:

 1. Powrót do koncepcji stref – czerwonej/ żółtej/zielonej – umożliwienie organizacji w nich wydarzeń i spotkań na takich zasadach, jak wydarzenia kulturalne tj.
  • na pierwszym etapie dopuszczenie frekwencji/obłożenia obiektu na poziomie 25% i/lub nielimitowany wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców (z zaświadczeniem lekarskim/testem antygenowym i przeciwciałami we krwi) 
  • na drugim etapie dopuszczenie frekwencji/obłożenia obiektu na poziomie 50% i/lub nielimitowany wstęp dla zaszczepionych i ozdrowieńców (z zaświadczeniem lekarskim/testem antygenowym i przeciwciałami we krwi) 
 2. Zielone światło dla organizacji kongresów/konferencji/targów medycznych na pierwszym etapie odmrażania gospodarki (wydarzenia kierowane do medyków jako wyszczepionej w pierwszej kolejności, a zatem odpornej immunologicznie grupy społecznej, która jednocześnie ma ogromną potrzebę wymiany wiedzy naukowej, zwłaszcza w czasach tak intensywnego rozwoju medycyny).
 3. Wdrożenie fiskalnych instrumentów wspierających firmy z przemysłu spotkań i wydarzeń np. obniżenie stawki VAT na wydarzenia, ulgi podatkowe itp.
 4. Opracowanie funduszy wsparcia dla naszych branż w formie bonów eventowych/targowych, z równie prospołecznym aspektem i wydźwiękiem, co Bon Turystyczny.
 5. Informacja z rządu z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem terminie odmrożenia zwłaszcza branży targowej

Komentarz PSL: PSL deklaruje lobbowanie powyższych propozycji w rządzie.