Spotkanie z wiceprezesem PFR Bartoszem Marczukiem 13.01.2021

W środę, 13.01.2021r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, którego PIPT jest Członkiem założycielem z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju Bartoszem Marczukiem. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

 

Na spotkaniu zostały poruszone następujące tematy:

 

 1. UMOWY B2B ORAZ KONTRAKTY MENEDŻERSKIE:
  • Zgodnie z definicją przyjętą przez PFR w Tarczy 2.0. pracownicy na umowę B2B oraz na kontraktach menedżerskich nie są wliczani do puli zatrudnionych, co powoduje niekorzystny przelicznik wielkości subwencji;
  • Jednocześnie dla samozatrudnionych – JDG nie jest przewidziana pomoc w Tarczy PFR 2.0.

Stanowisko PFR: dla osób samozatrudnionych jest przewidziana pomoc w tarczy rządowej 6.0., pod warunkiem posiadania zaakcentowanego kodu PKD.

  • Niestety osoby samozatrudnione działające pod kodem PKD 73.11.Z, pomimo, iż lista kodów PKD objętych pomocą Tarczy PFR 2.0. została o ten kod rozszerzona, nie kwalifikuje się ani do Tarczy PFR 2.0, ani do tarczy rządowej 6.0. która kodu PKD 73.11.Z. nie obejmuje.

Stanowisko PFR:  w tej kwestii należy rozmawiać z rządem. 

 

 1. UMORZENIE TARCZY PFR 1.0.:
  • Jakie są warunki umorzenia tarczy 1.0?

Stanowisko PFR:  Firmy, które:

   • mają kody PKD zaakceptowane przez PFR
   • utrzymają działalność przez rok od momentu otrzymania subwencji z tarczy PFR 1.0.
   • miały spadki min. 30% za ostatni kwartał 2020r lub marzec-kwiecień 2020r

będą mogły umorzyć otrzymaną subwencję w 100%. Firma nie musi skorzystać z Tarczy PFR 2.0, aby mieć 100% umorzenia subwencji z Tarczy PFR 1.0.

 

 1. ROZSZEWRZENIE PKD o KODY:
  • 52.29.C  (w tym ok. 9 firm transportu i spedycji targowej)
  • 68.20.Z(ok. 40 firm działających jako obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów)

Firmy działające pod tymi kodami są bezpośrednio związanie z branżą targową, a nie mogły dotychczas skorzystać z żadnego narzędzia pomocowego – ani Tarczy 6.0 ani Tarczy PFR 2.0.

Stanowisko PFR: w zasadzie nie ma już możliwości rozszerzenia listy PKD dla Tarczy 6.0. w tej kwestii należy ewentualnie rozmawiać z rządem w zakresie ewentualnych rozszerzeń w Tarczy 6.0. 

 

 1. Duży przedsiębiorca a Tarcza PFR 2.0.

   Czy duże firmy mogą skorzystać z Tarczy PFR 2.0.?

   Duży przedsiębiorca może uczestniczyć w Programie na takich warunkach jak MŚP, jeżeli:

  • 25% lub więcej jego kapitału zakładowego lub praw głosu jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane, wspólnie lub indywidualnie, przez jeden lub więcej organów publicznych, przy czym w każdym przypadku przedsiębiorstwo samodzielnie (bez wspólników i podmiotów powiązanych) zatrudnia do 249 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub jego suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR, oraz
  • nie jest Mikrofirmą,
  • nie skorzystał z programu Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm.

 

 1. Składanie wniosków:

    Czy wniosek można złożyć tylko raz, a potem przysługuje tylko tryb odwołania?

Nawet po odrzuceniu wniosku można składać go ponownie, również w wersji elektronicznej, za każdym razem w tym samym banku biorącym udział w Programie.

 

 1. Podatek dochodowy

Czy umorzona część subwencji stanowi przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy?

Tak, na obecną chwilę umorzona część subwencji stanowi dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania odpowiednio PIT lub CIT. Możliwość dokonania częściowego zwolnienia z podatku CIT/ PIT dokonanych umorzeń będzie analizowana przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.