Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem – Kamyszem

We wtorek, 24.11.2020r. odbyło się kolejne spotkanie na zaproszenie Prezesa PSL, Władysława Kosiniaka-Kamysza. W spotkaniu oprócz Władysława Kosiniaka-Kamysza brał również udział europoseł Krzysztof Hetman oraz przedstawiciele różnych poszkodowanych przez koronawirusa branż, w tym branży targowej. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

 

Europoseł Krzysztof Hetman w swojej wypowiedzi przedstawił najważniejsze informacje dotyczące funduszy unijnego:

➢ Fundusz Odbudowy to 750 mld Euro z tego dla Polski zostało przeznaczone 64 mld Euro w ramach m.in. na: pomoc dla przedsiębiorców i branż dotkniętych przez kryzys spowodowany przez Covid-19.

➢ Budżetu UE na lata 2021 – 2027 to 1 150 mld Euro, w tym dla Polski przeznaczone jest 100 000 mld Euro, które będą przeznaczone m.in. na Politykę spójności na lata 2021-2027r. z szczególnym uwęgleniem przedsiębiorstw poszkodowanych przez Covid-19.

➢ Istniejący – w ramach Polityki spójności – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Fundusz Spójności będzie rozszerzony m.in. od branżę turystyczną i targową.

Przewodniczący Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że PSL rozpoczęło działania na rzecz stworzenia Powszechnego Samorządu Gospodarczy będącego instytucją prawa publicznego, który byłby – na mocy ustawy – partnerem do rozmów z rządem, jak również do rozmów z Komisja Europejską w sprawie ubiegania się o fundusze UE bezpośredni do KE.

Na spotkaniu została również omówiona Tarcza 6.0., która będzie w dniu 25.11.2020 r. procedowana na posiedzeniu Senatu. Uczestnicy przedstawili swoje uwagi.

Polska Izba Przemysłu Targowego ponownie zaapelowała o:

1. Dodanie do listy PKD objętych pomocą w Tarczy 6.0 poniższych kodów PKD: ➢68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami: pod tym kodem PKD działają obiekty targowe i konferencyjne wynajmujące powierzchnię wraz z usługami towarzyszącymi na rzecz wydarzeń targowych, konferencji, eventów

➢73.11.Z – działalność agencji reklamowych: pod tym kodem PKD działają firmy projektujące i budujące stoiska targowe, wystawy i branding kongresowy

➢52.29.C – działalność pozostałych agencji transportowych: pod tym kodem PKD działają firmy transportu i spedycji targowej

2. Lub o alternatywnie rozwiązanie tj. zrezygnowanie z PKD i utworzenie jako kryterium przyznania wsparcia z tarczy 6.0. i kolejnych Tarcz poziomu spadku przychodów rok do roku np. na powyżej 60%.

3. Przedłużenie działania instrumentów wsparcia z tarczy 6.0. do czerwca 2021 r.

Izba zwróciła się również z prośbą o nie blokowanie poprawek w jeden dokument, tylko przedstawienie każdej poprawki jako osobny postulat.