Spotkanie z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w dniu 14.01.2020

14.01.2021 r. był dniem kolejnego roboczego spotkania Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), którego PIPT jest Członkiem Założycielem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Olga Semeniuk oraz Pan Minister Andrzej Gut Mostowy. Izbę reprezentowała Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT .

Tradycyjnie Rada przedstawiała aktualną sytuację, związaną m.in. z planowanymi uruchomieniami Tarczy 6.0 oraz tarczy PFR 2.0. Zostały również przedstawione oraz umówione następujące tematy:

1. ROZSZERZENIE LISTY KODÓW PKD MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE Z TARCZY 6.0.

Poszerzenie, śladem PFR, listy branż uprawnionych do pomocy z Tarczy 6.0 o PKD 73.11.Z oraz rezygnacja z uzależniania przyznania pomocy od wiodącego PKD. Aby zminimalizować pulę firm, które chciałaby sięgnąć po wsparcie proponujemy jako warunek min. 70% spadków przychodów.

Komentarz MRPiT: Temat do rozważenia, aczkolwiek bardzo trudno będzie przekonać rząd do rozszerzenia listy PKD ponieważ generowałoby to kolejne nakłady finansowe.

2. ROZSZERZENIE LISTY KODÓW PKD MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE Z TARCZY 6.0. ORAZ TARCZY PFR 2.0.

Dodanie kodów poniższych kodów PKD do Tarczy 6.0. oraz tarczy PFR 2.0.:
52.29.C – firmy transportu i spedycji targowej ok. 9 firm.
68.20.Z – obiekty kongresowo-targowe oraz widowiskowe (kilkadziesiąt firm).
Dla tych firm jedynym źródłem przychodu są organizowane przez nie wydarzenia.
Aby zminimalizować pulę firm, które chciałaby sięgnąć po wsparcie proponujemy jako warunek min. 70% spadków przychodów oraz / lub numer NIP potwierdzone przez adekwatną izbę / stowarzyszenie.

Komentarz MRPiT: Temat do rozważenia, aczkolwiek jw. bardzo trudno będzie przekonać rząd do rozszerzenia listy PKD ponieważ generowałoby to kolejne nakłady finansowe. Pani Minister Semeniuk zadeklarowała jednak przekazanie tego postulatu do prezesa PFR.

3. UWZGLĘDNIENIE W TARCZACH JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH – JDG.

Znacząca część firm branży spotkań, wydarzeń, targów prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Dla tych firm praktycznie nie ma pomocy w żadnej z Tarcz. W tarczy PFR 2.0. w ogóle JDG nie zostały uwzględnione. Natomiast, pomimo, że w tarczy 6.0. dla JDG jest przewidziana pomoc, to na liście PKD nie znalazło się wiele kodów branży spotkań, wydarzeń, targów m.in.. 73.11.Z. Minimum 50% firm działających pod tym kodem to JDG i nie mają one możliwości skorzystania ani z Tarczy 6.0., ani Tarczy PFR 2.0.

Komentarz MRPiT: Temat do rozważenia. Pani Minister Semeniuk zadeklarowała, że przyjrzy się bliżej tej sprawie.

4. PRZEDŁUŻENIE DZIAŁANIA TARCZY 6.0.

Apel do rządu o przedłużenie dla branż zamkniętych działania instrumentów wsparcia z tarczy 6.0, przynajmniej o kolejne 3 miesiące.

Komentarz MRPiT: Pomoc z Tarczy 6.0. będzie w miarę potrzeb i możliwości sukcesywnie przedłużana.

5. PLAN ODMRAŻANIA BRANŻ

W związku z przyjętym planem szczepień prośba o przedstawienie planu odmrażania poszczególnych branż gospodarki.

Komentarz MRPiT: Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości podania konkretnych, czy nawet przybliżonych dat odmrażania. Liczba zakażeń zmienia się, cyklicznie zarówno spada, jak i wrasta, w związku z tym trudno jest ustalić ramy czasowe. Decyzje o odmrażaniu będą podejmowane na bieżąco w oparciu o liczbę zaszczepionych oraz liczbę nowych zakażeń.

6. ZEZWOLENIE NA ORGANIZACJĘ KONGRESÓW, KONFERENCJI, TARGÓW MEDYCZNYCH

Ponieważ szczepienia lekarzy i kadry medycznej już się rozpoczęły prośba o wyrażenie zgody na organizację wydarzeń, kongresów, konferencji, targów medycznych np. od lutego-marca 2021 r.

Komentarz MRPiT: Pani Minister Semeniuk stwierdzała, że to bardzo dobry pomysł i wart przedstawiania rządowi.

7. BON TARGOWO-KONGRESOWY / TARGOWO-KONGRESOWY FUNDUSZ ZWROTÓW Temat dotyczy odbudowy popytu w chwili odmrożenia branży spotkań. Propozycja stworzenia Bonu targowo-kongresowego na wzorów Bonu turystycznego lub Targowo-kongresowego funduszu zwrotów w celu zmniejszenia ryzyka korporacyjnego przy „anulowaniu” wydarzenia na wzór Turystycznego funduszu zwrotów.

Komentarz MRPiT: Pan Minister Gut-Mostowy potwierdził, iż rząd od kilku tygodni dyskutuje nad rozwiązaniem wspierającym firmy – potencjalnych uczestników kongresów, konferencji, targów oraz zachęcającym do udziału w tych wydarzeniach. Szuka najlepszego rozwiązania. Wśród pomysłów branych pod uwagę są m.in. ulgi fiskalne dla uczestników wydarzeń.

8. SZCZEPIENIA DLA LUDZI BRANŻY SPOTKAŃ

Prośba o uwzględnienie przedsiębiorstw z branży spotkań w jak najwcześniejszym etapie planu szczepień przeciwko COVID 19.

Komentarz MRPiT: Zaproponowana przez rząd aktualnie obowiązująca kolejność szczepień nie może ulec zmianie.

Kolejne spotkanie za 2 tygodnie.