Spotkanie z Ministerstwem Pracy, Rozwoju, Pracy i Technologii – 04.02.2021

W czwartek, 04.02.2021 r. miało miejsce kolejne robocze spotkanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW), którego PIPT jest Członkiem Założycielem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT). Ze strony Ministerstwa w spotkaniu wzięli udział: Pani Minister Olga Semeniuk, Pan Minister Andrzej Gut Mostowy oraz Pan Dyrektor Dominik Borek. Izbę reprezentowali Tomasz Kobierski, prezes Rady PIPT, prezes zarządu Grupy MTP, Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT, Paweł Montewka, Członek PIPT, szef Komitetu Obrony Branży Targowej (KOBT) oraz Magdalena Mąkosa, członek PIPT oraz KOBT.

Pomimo bardzo złego od stronnych technicznej połączenia przedstawiciele RPSiW poruszyli kilka istotnych tematów, m.in.:

 1. REALNA A DEKLAROWANA WIELKOŚĆ POMOCY PRZEZ PFR
  RPSiW zasygnalizowała, iż dane podawane przez PFR, a dotyczące wykorzystania Tarczy PFR 2.0. nie do końca pokrywają się z wynikami badań przeprowadzonych wśród organizacji członkowskich RPSiW. W związku z tym Rada zwróciła się z prośbą o monitoring danych nt. liczby przyjętych wniosków MŚP o pomoc z tarczy finansowej PFR2.0, w tym dla PKD:
 • 73.11.Z– działalność agencji reklamowych
 • 82.30.Zdziałalność związana z organizacją targów i kongresów

 Komentarz MRPiT: Zgodnie z naszymi informacjami dane są rzetelne i subwencje z Tarczy PFR przynoszą realną pomoc przedsiębiorcom. Sprawdzimy jednak na Państwa prośbę powyższe dane w PFR.

 

 1. POSZERZENIE TARCZY BRANŻOWEJ 6.0 I KOLEJNYCH O BRAKUJĄCE KODY PKD
  RPSiW ponownie postulowała o dodanie PKD 73.11.Z do Tarczy 6.0. wskazując, iż bardzo dużo firm działających pod tym PKD to JDG i chociaż PKD 73.11.Z jest uwzględnione w Tarczy 2.0. to JDG nie mogą z niej skorzystać. A ponieważ z Tarczy 6.0. mogą korzystć JDG stąd postulat Rady, aby w Tarczy 6.0. znalazło się również PKD 11.Z. W innym przypadku mowa o pomocy sektorowej dla branży targowej jest przesadzona, gdyż jednie bardzo ograniczona liczba firm może z niej skorzystać.
  RPSiW ponownie postulowała o dodanie

  • PKD branży targowej: 52.29.C i 68.20.Z
  • PKD tłumaczy konferencyjnych PKD 74.30.Z

RPSiW zaproponowała również rezygnację w Tarczy 6.0. z dominującego kodu PKD jako kryterium i przyjęcie jako dodatkowego kryterium pomocowego udokumentowanych spadków na poziomie np. 60-70%.

RPSiW wskazała również alternatywne rozwiązanie dla Tarczy 6.0. i kolejnych – całkowita rezygnacja kodów PKD jako kryterium i przyjęcie w zamian kryterium udokumentowanych spadków na poziomie np. 60-70%.

Komentarz MRPiT: Decyzje podejmuje Ministerstwo Finansów, natomiast MRPiT może takie rozwiązanie rekomendować.

 1. REKOMPENSATY DLA FIRM
  Przedstawiciele Ministerstwa zastali poinformowani o tym, że Niemcy dostały zgodę na udzielenie pomocy branży targowej w wysokości 642 mln Euro.

Komentarz MRPiT: Ministerstwo poprosiło, aby przygotować i przesłać do MRPiT informacje dotyczące mechanizmów wsparcia w innych krajach europejskich, w tym dokument dot. ww. wsparcia w Niemczech.

 1. Komitet Obrony Branży Targowej zaapelował po raz kolejny o pochylenie się jeszcze raz nad postulatem KOBT z dnia 28 października 2020 r, który brzmi: udzielenie rekompensaty
  w wysokości 50% ubiegłorocznego przychodu dla firm, które pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczą, że 75% ubiegłorocznego przychodu firmy była całkowicie zależna od organizacji, obsługi oraz innych usług świadczonych na rzecz imprez targowych w kraju i za granicą
  .

Komentarz MRPiT: brak

 1. ODMRAŻANIE BRANŻY SPOTKAŃ 
  Jakie są plany odmrożenia branż, w tym branży spotkań i wydarzeń?

Komentarz MRPiT: wszystko zależy od poziomu zachorowań i przebiegu pandemii zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich, a ponieważ nie można przewidzieć, jak dalej będzie przebiegać pandemia i zachorowania nie ma możliwości podania na dzień dzisiejszy nawet w przybliżeniu terminów odmrażania poszczególnych branż.

Ze strony Rady padła ponownie sugestia, aby odmrażać w pierwszej kolejności wydarzenia dla branży medycznej i farmaceutycznej. Padała też ponownie prośba, aby informacje o przybliżonych terminach odmrażania kolejnych branży pojawiały się z odpowiednimi 2-3 miesięcznym wyprzedzenia.

Komentarz MRPiT: brak

Rada zapytała również o możliwość szybkich testów ułatwiających mobilność zawodową
i uczestnictwo w wydarzeniach i spotkaniach (hotele, eventy, targi, wydarzenia plenerowe, kongresy i konferencje.

Komentarz MRPiT: rząd rozważa stosowanie tzw. rapid test (szybkich testów) dla potencjalnych uczestników wydarzeń na wzór rozwiązań np. niemieckich. Temat jest obecnie konsultowanych.

Przedłużające się zamknięcie branży spotkań a dalsze wsparcie dla sektora. RPSiW: Czy
w związku z przedłużającymi się obostrzeniami rząd przewiduje przedłużenie dotychczasowej pomocy dla sektora spotkań?

 Komentarz MRPiT: brak

 Po odmrożeniu branży spotkań największym wyzwaniem będzie odbudowa popytu na te wydarzenia. Czy w tym zakresie można będzie liczyć na wsparcie rządu, np. w postaci bonu targowo-kongresowego

Komentarz MRPiT: W chwili obecnej są w opracowaniu kolejne narzędzia i programy wsparcia odbudowy popytu, w tym narzędzia fiskalne. Więcej szczegółów powinno się pojawić w ciągu następnych 2 tygodni.

Niestety wiele naszych pytań zostało bez konkretnych odpowiedzi. Być może – mamy taką nadzieję
– był to skutek fatalnego połączenia, które powodowało, że docierało do nas max 50% wypowiedzi ze Pani Minister i Pana Ministra.

Kolejne spotkanie za 2 tygodnie. Liczymy już na konkrety do poruszanych dzisiaj oraz 2 tygodnie temu tematów.