Spotkanie online z prezesem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

W dniu 04.03.2021 odbyło się kolejne spotkanie robocze na zaproszenie Władysława Kosiniaka-Kamysza.
W spotkaniu wzięli udział również wiceprezes Urszula Pasławska, Europoseł Krzysztof Hetman oraz Magdalena Sobkowiak. W spotkaniu z ramienia PIPT wzięła udział Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

Poruszane tematy:

  1. Kryteria przyznawania wsparcia z Tarcz rządowych oraz Tarczy PFR

Prezes Kosiniak-Kamysz potwierdził, że nieustannie apeluje do rządu i składa poprawki o zniesienie PKD, jako kryterium ubiegania się o wsparcie z Tarczy rządowej i Tarczy PFR, a w zamian jako kryterium ustalenie spadków przychodów. Natomiast w przypadku utrzymania PKD jako kryterium o dodanie brakujących PKD,
w tym 73.11.Z do Tarczy 8.0.

  1. Tarcza PFR. Czy Unia Europejska dopuszcza zmiany w Regulaminie Tarczy PFR?

Tak. Unia Europejska, świadoma kryzysowej sytuacji, dopuszcza uzasadnione bieżące zmiany w regulaminie otrzymania subwencji.

  1. Ustawa odszkodowawcza

Prowadzone są aktualnie rozmowy z rządem. Ustawa została przyjęta przez Senat i czeka na głosowanie
w Sejmie.

 Bezprawny lockdown

  • Opinia prawna zlecona przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego dotycząca lockdownu nałożonego przez rząd.