Ścieżka SMART – co powinniśmy o niej wiedzieć

Poniższe informacje na temat konkursu w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 zostały przygotowane specjalnie dla Członków PIPT przez firmę SENSE Consulting sp. z o.o.  

Ścieżka SMART to konkurs dotacyjny w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 i stanowi zupełnie nową ofertę dla przedsiębiorców, którzy w ramach tego konkursu będą realizować projekty modułowe.

Od 21 lutego trwa nabór wniosków, a głównym celem dotacji jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz prowadzonych przez nich działań badawczo-rozwojowych. Konkurs jest skierowany do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw (małe, średnie i duże), jednak występują zasadnicze różnice w zależności od wielkości firmy.

Budowa modułowa projektów Ścieżki SMART.

W przypadku dużych przedsiębiorstw projekt będzie musiał uwzględniać realizację prac badawczo-rozwojowych. Jeśli zaś chodzi o MŚP – obowiązkowy będzie moduł B+R lub wdrożenia innowacji.

Poza modułami obowiązkowymi, przedsiębiorca będzie mógł wybrać jeden lub kilka z puli 5 modułów fakultatywnych – w zależności od swoich potrzeb. Projekt może składać się maksymalnie z siedmiu różnych modułów. Moduły w ramach projektu mogą być realizowane w sposób linearny (realizacja danego modułu jest kontynuacją innego modułu) lub nielinearny (moduły realizowane niezależnie).

Co wiemy o modułach obowiązkowych w Ścieżce SMART?

  • B+R wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie lub wybrane elementy procesu badawczego. Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.
  • Wdrożenie innowacji wprowadzenie w działalność przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.

Jakie są do wyboru moduły fakultatywne w ramach Ścieżki SMART?

  • Infrastruktura B+R: finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług.
  • Cyfryzacja: finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego.
  • Zazielenienie przedsiębiorstw: transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych.
  • Kompetencje: wsparcie udzielane w tym module umożliwia doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających (związanych z pracami B+R), zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji.
  • Internacjonalizacja: celem wsparcia oferowanego w ramach modułu jest promocja zagraniczna produktów lub usług przedsiębiorstw.

Terminy naborów w Ścieżce SMART

Najbliższy nabór trwa do 12 kwietnia, jednak już następnego dnia wystartuje kolejna tura i wnioski będzie można składać do 15 czerwca. Później nastąpi przerwa wakacyjna, a trzeci nabór zostanie uruchomiony 5 września.

Jak pozyskać dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART?

Przy aplikowaniu o środki w ramach Funduszy Europejskich warto skorzystać z wieloletniego doświadczenia dotacyjnego, jakim dysponuje nasz partner, firma SENSE consulting. Specjaliści SENSE pomogą ocenić potencjał dotacyjny wniosku, zaproponują strategię pozyskania dotacji i przygotują dokumentację aplikacyjną.

Jeśli więc chcą Państwo powierzyć rozwój swojej firmy w najlepsze możliwe ręce, SENSE consulting będzie doskonałym wyborem.

 

Szczegółowy FAQ dotyczący konkursu oraz możliwość umówienia indywidualnych konsultacji pod adresem: https://senseconsulting.pl/feng-sciezka-smart/