Rusza nabór do konkursu PARP na najlepsze rozwiązania GOZ

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na najlepsze rozwiązania Gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Zgłoszenia będzie można składać od 22 czerwca do 27 lipca 2023 r. do godziny 16:00.

Na najciekawsze rozwiązania czekają nagrody główne w wysokości 50 tys. zł oraz wyróżnienia w wysokości 20 tys. zł. Łączna pula nagród to nawet 500 tys. zł. 

Celem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jest popularyzacja w polskiej gospodarce najlepszych rozwiązań GOZ – produktów, modeli biznesowych wpisujących się w obszar GOZ i ukierunkowanych na osiągnięcie efektów środowiskowych oraz korzyści ekonomicznych, społecznych i zarządczych. Rozwiązania zgłoszone do konkursu powinny przyczyniać się do transformacji działalności przedsiębiorstwa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Gospodarka obiegu zamkniętego lub inaczej gospodarka cyrkularna to model biznesowy, który dąży do minimalizacji zużycia surowców przy jednoczesnej minimalizacji powstawania odpadów lub do ich ponownego wtłoczenia w cykl produkcji.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem przystąpienia jest zgłoszenie we wniosku konkursowym rozwiązania, które zostało wdrożone u uczestnika konkursu lub u jego klienta co najmniej 6 miesięcy przed zgłoszeniem udziału w konkursie. Istotne jest, aby wnioski zawierały mierzalne efekty zgłaszanych inicjatyw w zakresie GOZ. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

  • • produkt wdrożony (u uczestnika Konkursu lub u jego klienta);
  • • wdrożony model gospodarki o obiegu zamkniętym.

Regulamin oraz szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie PARP.