Raport z badania GUS – oszacowanie wielkości rynku i skutków pandemii dla branży targowej

Ukazał się raport z badań Głównego Urzędu Statystycznego, który został przeprowadzony na zlecenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego i prezentuje oszacowanie skutków pandemii COVID -19 dla działalności branży targowej.

Raport składa się z trzech zasadniczych części. W części pierwszej omówiono istotne założenia związane z badaniem, w części drugiej zaprezentowano tabele i wykresy dotyczące poszczególnych pytań z kwestionariusza ankietowego natomiast trzecia część dotyczy oszacowania podstawowych charakterystyk w branży targowej przed pandemią COVID – 19.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom badania, którzy zgodzili się wypełnić ankiety a także Międzynarodowym Targom Poznańskim za pomoc w ich przeprowadzeniu.

Całość raportu dostępna jest w TYM MIEJSCU (POBIERZ).