Projekt DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW- komitet przy rzeczniku MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz wyszedł z inicjatywą złożenia obywatelskiego projektu w Sejmie RP dotyczącego dobrowolnego ZUSu dla przedsiębiorców.

W załączeniu przesyłamy pismo Rzecznika MŚP w sprawie ww. projektu „Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców”.

Aby złożenie obywatelskiego projektu w Sejmie RP było możliwe musi zostać zebrane minimum 100 tys. podpisów.

Zdajemy sobie sprawę, jakie znaczenie dla przedsiębiorców miałby przyjęty przez Sejm Projekt, dlatego Polska Izba Przemysłu Targowego popiera inicjatywę i zachęca Państwa do przesyłania wypełnionych i podpisanych formularzy (ZAŁĄCZNIK) na adres rada.przedsiebiorcow@rzecznikmsp.gov.pl 

Więcej informacji w piśmie od Rzecznika MŚP.

Istnieje również możliwość zgłoszenia się do komitetu obywatelskiego, który zbiera podpisy pod Projektem i osobistego wsparcia inicjatywy.

Polska Izba Przemysłu Targowego jest Członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczników MŚP od 2020 roku.