Profesjonalne obiekty targowe w Polsce są w światowej czołówce

Aktualne pojęcie „obiektu targowego” zostało oficjalnie przyjęte przez Polską Izbę Przemysłu Targowego w 2017 roku, a także zawarte w dokumencie pod nazwą „Słownik pojęć branży targowej”. Rada PIPT, podejmując uchwałę w tej sprawie, wzorowała się na aktualnej definicji UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego z listopada 2016r. Warto wspomnieć, że Polska Izba Przemysłu Targowego jest aktywnym członkiem UFI od 1996 roku, działając w ramach Komitetu Stowarzyszeń oraz Oddziału Europejskiego, a także uczestnicząc we wszystkich kluczowych projektach promocyjnych.

„Obiekt (kompleks) targowy – to budynek lub kompleks budynków i budowli zbudowanych z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów), w którym mogą odbywać się targi i wystawy i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań.” Profesjonaliści targowi zrzeszeni w UFI stoją na stanowisku bowiem, że hotele, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sportowe, parki i konstrukcje tymczasowe nie są traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi.

W trosce o wysokie standardy polskiego rynku targowego, Polska Izba Przemysłu Targowego określiła jednocześnie istotne kryteria dla oceny funkcjonujących obiektów targowych w Polsce. Należą do nich: 1) podstawowe informacje i parametry techniczne obiektu (m.in. powierzchnia wystawiennicza (tzw. targowa brutto), wejścia, windy towarowe, rodzaj posadzki i nośność podłóg, liczba kondygnacji, dopuszczalne obciążenie stropów); 2) regulamin techniczny obiektu i czynniki bezpieczeństwa (m.in. przepisy w zakresie budowy stoisk, przepisy przeciwpożarowe, przepisy bhp, zasady komunikacji w obiekcie, systemy monitoringu, ochrona, ochrona środowiska); 3) usługi w obiekcie dostępne dla wystawców (np.  projektowanie i budowa stoisk, usługi składowania i magazynowania, transportu i przeładunku, sale spotkań, dostępność informacji w języku polskim i międzynarodowym odnośnie planów powierzchni, przepisów w obiekcie, udogodnień, materiały promocyjne itd.; 4) dostępność komunikacyjna obiektu (parkingi, liczba miejsc parkingowych, odległość od dworca kolejowego, lotniska, przystanków komunikacji miejskiej, taxi).

Jak wynika z badania Polskiej Izby Przemysłu Targowego, przeprowadzonego w pierwszym półroczu 2018 r. , w Polsce jest obecnie 19 obiektów targowych o krytej powierzchni wystawienniczej powyżej 5 000 mkw., wykorzystywanej regularnie na potrzeby organizacji targów i wystaw. całkowita kryta powierzchnia wystawiennicza tych obiektów wynosi 443 902 mkw. Wyniki badania PIPT zostały przekazane do organizacji UFI, które z uwzględnieniem tych danych opublikowało światowy raport „World Map of Exhibition Venues”.

Polska znajduje się na 16 miejscu wśród 28 rynków krajowych i regionalnych świata objętych Raportem, które spełniają warunek całkowitej dostępnej krytej powierzchni wystawienniczej w kraju wielkości co najmniej  200 000 mkw. Na podstawie badania przeprowadzonego z udziałem partnerskich krajowych i regionalnych stowarzyszeń targowych,  UFI zidentyfikowało 1 217 obiektów na świecie, spełniających wymogi badania, o łącznej powierzchni 34,8 mln mkw.

Niekwestionowanym liderem wśród profesjonalnych obiektów targowych w Polsce są Międzynarodowe Targi Poznańskie, które dysponują krytą powierzchnią wystawienniczą (inaczej określaną jako ekspozycyjną) wielkości 109 071 mkw. (zaś całkowita powierzchnia kryta kompleksu targowego zarządzanego przez MTP wynosi 190 216 mkw.). Międzynarodowe Targi Poznańskie – jedyny aktualnie profesjonalny polski obiekt targowy, który udostępnia klientom targowym powierzchnię wystawienniczą wielkości ponad 100 000 mkw. – zajmują 32-gą pozycję wśród europejskich obiektów targowych oraz 46-te miejsce na liście światowej.

Kryta powierzchnia wystawiennicza obiektów targowych w Polsce dynamicznie rosła w ostatnich latach. W porównaniu z 20011 rokiem, kiedy to UFI, we współpracy ze stowarzyszeniami targowymi, w tym z  Polska Izbą Przemysłu Targowego,  publikowało poprzedni raport na temat obiektów targowych na świecie, powierzchnia ta wzrosła aż o 64%.  

Dostępna powierzchnia wystawiennicza  obiektów targowych jest jednym z motorów rozwoju przemysłu targowego, zaś aktywność obiektu ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu. W jej wyniku pobudzany jest bowiem rozwój lokalnych usług, związanych z faktem organizacji targów, takich jak m.in. usługi transportowe, hotelarskie, gastronomiczne, kulturalne, rekreacyjne, rozrywkowe i inne.

Polska Izba Przemysłu Targowego, 2018 r.