Praca zdalna, delegowanie pracowników – Konfederacja Lewiatan

Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług  oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża obowiązywanie antykryzysowej regulacji ws. możliwości polecania pracy zdalnej, została uchwalona przez Sejm RP (odrzucono negatywne stanowisko Senatu).

http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=430

 

Czekamy na podpis Prezydenta RP i publikację w Dzienniku Ustaw RP.

 

Robert Lisicki

Dyrektor Departamentu Pracy, radca prawny

 

Konfederacja Lewiatan            
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa
tel. (+48 22) 55 99 914    (+ 48) 601 180 301      fax (+48 22) 55 99 910
e-mail: rlisicki@konfederacjalewiatan.pl               www.konfederacjalewiatan.pl