Polska Izba Przemysłu Targowego i polski samorząd gospodarczy branży targowej liczą sobie 25 lat

18 maja 2018 r. Polska Izba Przemysłu Targowego zorganizowała obchody Jubileuszu 25-lecia istnienia organizacji. W tym dniu odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Izby, a w godzinach wieczornych aktualni i byli członkowie zwyczajni i honorowi PIPT oraz zaproszeni goście spotkali się na Gali 25-lecia w Concordia Design w Poznaniu. Polska Izba Przemysłu Targowego ( www.polfair.pl ) działa od 2006 roku jako izba gospodarcza przedsiębiorców branży targowej i branż związanych z organizacją targów, wystaw i eventów. W latach 1993-2006 działała jako Polska Korporacja Targowa. Siedzibą PIPT jest Poznań. Członkami PIPT są przede wszystkim organizatorzy targów i operatorzy obiektów targowo – konferencyjnych w Polsce, dostawcy usług projektowania, budowy i wyposażania stoisk targowych, transportu i spedycji targowej, organizatorzy wystąpień polskich firm w targach za granicą i przedstawicielstwa targów zagranicznych w Polsce, a także firmy z branży reklamy i marketingu, IT, media, przedsiębiorstwa gastronomiczne i dostawcy bazy noclegowej dla klientów targów. Misją Polskiej Izby Przemysłu Targowego jest: – służyć jako wszechstronna platforma współpracy wszystkich uczestników rynku targowego w Polsce, – działać na rzecz integracji członków i ich identyfikacji ze środowiskiem branżowym, wypracowania motywacji do wspólnego działania i takiej kultury współpracy, aby pomnażała i chroniła interesy gospodarcze członków Izby. – być skuteczną płaszczyzną działań lobbingowych na rzecz polskiego przemysłu targowego, – promować udział w targach jako skuteczny element strategii marketingowej i komunikacyjnej przedsiębiorstw, – promować najwyższe międzynarodowe standardy w zakresie danych statystycznych targów i podstawowe definicje i pojęcia stosowane w branży targowej, – działać na rzecz podnoszenia standardów usług targowych w Polsce, – dostarczać aktualną wiedzę branżową i oferować graczom rynku targowego w Polsce możliwości w zakresie edukacji i doradztwa prawnego. Działania lobbingowe są od lat bardzo ważnym obszarem działania PIPT jako izby gospodarczej. W tym zakresie Izba odniosła w minionych latach kilka sukcesów, skutecznie uczestnicząc w procesie nowelizacji m.in. prawa dotyczącego bezpieczeństwa imprez masowych (wyłączenie targów i wystaw) i ustawy prawo własności przemysłowej (ponowne wprowadzenie tzw. instytucji pierwszeństwa z wystawy). W 2017 roku działania PIPT dotyczyły nowelizacji ustawy o podatkach dochodowych i ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Działaniom lobbingowym PIPT sprzyja członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej. Zgodnie z misją, PIPT nieustannie promuje targi jako jeden z najważniejszych instrumentów komunikacji bezpośredniej i marketingu dla firm z różnych sektorów gospodarki oraz zachęca przedsiębiorców do udziału w targach w charakterze wystawców i zwiedzających. Wspierając współpracę między partnerami i uczestnikami rynku targowego w Polsce, Izba pośredniczy w wymianie informacji i doświadczeń między członkami, a także realizuje wspólne projekty i przedsięwzięcia z ich udziałem. Jednocześnie Izba dba o transparentność polskiego rynku targowego, poprzez audyt danych statystycznych targów, we współpracy z międzynarodowym audytorem CENTREX – Międzynarodowym Związkiem Statystyk Targowych. Od 2016 roku PIPT prowadzi ogólnopolską kampanię promocyjną „Targi Dają Więcej” (www.targidajawiecej.pl ) Dzięki aktywnemu członkostwu w UFI – Światowym Stowarzyszeniu Przemysłu Targowego, PIPT utrzymuje kontakty z najważniejszymi rynkami targowymi w Europie i na świecie. Wśród najważniejszych zagranicznych partnerów branżowych PIPT są także wspomniany wyżej CENTREX -Międzynarodowy Związek Statystyk Targowych z siedzibą w Budapeszcie, AUMA (Niemcy), AEFI i CFI (Włochy), UNIMEV (Francja), RUEF (Rosja), IFES i inne. Wraz z nimi PIPT aktywnie wspiera realizację projektów uznanych przez międzynarodowe środowisko ekspertów targowych za istotne dla rozwoju targów na świecie. Wszystkie pozostające poza PIPT firmy branży targowej zapraszamy do współpracy i do członkostwa w naszej Izbie. Druga część obchodów jubileuszu planowana jest na jesień w Warszawie z udziałem interesariuszy branży – władz ustawodawczych, mediów i przedstawicieli nauki. Źródło: Polska Izba Przemysłu Targowego, 2018 r.