Podsumowanie działań PIPT w 2021 roku

Rok 2021 był niełatwym i pełnym wyzwań rokiem dla branży targowej. Po prawie dwóch latach obostrzeń większość firm musiała zmierzyć się z problemami na niespotykaną dotychczas skalę. 

Aby wspierać firmy targowe Polska Izba Przemysłu Targowego, oprócz działań statutowych, podjęła się realizacji szeregu projektów i zadań.

Podsumowanie działań Polskiej Izby Przemysłu Targowego do pobrania – DO POBRANIA TUTAJ.