PIPT objęła patronat nad wernisażem

Polska Izba Przemysłu Targowego objęła patronatem wernisaż, podczas którego ogłoszone będzie uruchomienie od przyszłego roku w Instytucie Sztuk Wizualnych na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nowego kierunku studiów podyplomowych w zakresie wzornictwa przestrzeni wystawienniczych.

22 listopada br. w Kielcach odbyła się wystawa projektów wystawienniczych “Axel von Hagen. Exhibition Design” , która była prezentacją międzynarodowych dokonań projektanta.  Podczas wernisażu odbyła się oficjalna zapowiedź otwarcia nowego kierunku. Polską Izbę Przemysłu Targowego reprezentowali Paweł Montewka, Członek Rady PIPT oraz Beata Kozyra, prezes zarządu PIPT.

Instytut Sztuk Wizualnych jest jednostką wchodzącą w skład Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zajmującą się organizacją działalności artystycznej i badawczej w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kadrę Instytutu stanowią artyści, historycy i teoretycy sztuki o uznanym w kraju i za granicą dorobku, prowadzący kształcenie na kierunkach Sztuki plastyczne (studia I i II stopnia) o profilu ogólnoakademickim oraz Wzornictwo (studia I stopnia) o profilu praktycznym. Jednostka kontynuuje ponad dwudziestoletnie tradycje działalności artystycznej i dydaktycznej w obszarze sztuk plastycznych.