Pierwsze spotkanie zespołu finansowo – księgowego PIPT

W dniu 17 grudnia miało miejsce pierwsze spotkanie on-line nowo powołanego Zespołu finansowo-księgowego PIPT.

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi reprezentujący zarówno organizatorów targów jak i firmy budujące stoiska: Międzynarodowe Targi Gdańskie, Targi Kielce, Targi w Krakowie, Interservis, Mincorp, Meliński Minuth, Perfekt Anna Rudzka.

Podczas spotkania poruszano głównie kwestie związane z rozliczaniem subwencji PFR.

Zespół ustalił, że:

  • Spotkania będą odbywać się przynajmniej raz na kwartał w trybie on-line.
  • W związku ze spotkaniem przedstawicieli PIPT z P. Borysem, prezesem PFR, które odbędzie się 18 grudnia, Członkowie zespołu prześlą w dniu dzisiejszym pytania, które zostaną zadane P. Borysowi,
  • Następne spotkanie Zespołu odbędzie się w styczniu 2021 r.
  • Do 07 01.2021 r. Członkowie prześlą propozycje tematów do omówienia na kolejnym spotkaniu na adres: b.kozyra@polfair.com.pl .

Osoby, które chciałaby dołączyć do Zespołu prosimy o przesłanie takiej informacji na adres j.studencki@polfair.com.pl.

W załącznikach udostępniamy:

  1. Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ewidencji subwencji finansowej z PFR
  2. Komunikat PFR dotyczący rozliczenia subwencji od strony podatkowej.
  3. Stanowisko PIPT w sprawie rozliczenia subwencji PFR